Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tiếp và làm việc với đại diện Sứ quán nước Cộng hòa Italia 

(BDIZA) - Sáng 25-11, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì tiếp và làm việc với Cơ quan hợp tác phát triển thuộc Sứ quán nước Cộng hòa Italia.
 
 
           Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Nam tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp thành phố Hiroshima (Nhật Bản). 

(BDIZA) - Chiều 11-11, tại Phòng khách UBND tỉnh, ông Trần Văn Nam - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp thành phố Hiroshima (Nhật Bản) đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bình Dương.
 
 
Bình Phước tổ chức Hội thi giao lưu văn hóa – thể thao Ban Quản lý các KCN, KCN, KKT vùng trọng điểm phía Nam mở rộng lần thứ VIII năm 2014 

(BDIZA) – Trong hai ngày 7 và 8-11-2014 tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước đã diễn ra hội thi giao lưu văn hóa – thể thao Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế vùng trọng điểm phía Nam mở rộng lần thứ VIII năm 2014 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước tổ chức.
 
 
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tiếp và làm việc với chuyên gia JICA (Nhật Bản). 
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tiếp Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc 
      Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  
      Thông qua một số dự thảo quy định thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh 
      Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT và Khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố phía Nam Lần thứ 1 – Nhiệm kỳ 2014-2016 
      Quyết định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
Áp dụng các quy định thuế mới từ ngày 15/11/2014 

(BDIZA) - Ngày 1/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế.
 
 
           Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

(BDIZA) – UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 v/v ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2014 và thay thế cho Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010.
 
 
      Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 
      Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc ở Bình Dương 
      Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
      Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn 
      Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa 
      Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2014 
Thông báo về việc thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động 

(BDIZA) – Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 
 
Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

(BDIZA) - Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP  quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
 
 
      Công tác dân vận trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: Kinh nghiệm quý từ các tỉnh, thành 
      Bình Dương tuyên dương 353 doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, chủ trang trại tiêu biểu 
      Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương họp mặt kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 
      Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hiệu quả tại Bình Dương 
      Tạo thuận lợi tốt nhất để doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ 1.000 tỷ đồng 
      Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đợt 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 20-10-2014 đến ngày 17-11-2014 

(BDIZA) –Trong thời gian từ ngày 20-10-2014 đến ngày 17-11-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 11 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau:
 
 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 23-09-2014 đến ngày 20-10-2014 

(BDIZA) –Trong thời gian từ ngày 23-09-2014 đến ngày 20-10-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 11 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau:
 
 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 04-09-2014 đến ngày 23-9-2014 

(BDIZA) –Trong thời gian từ ngày 04-09-2014 đến ngày 23-09-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 5 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau:
 
 
      Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 06-08-2014 đến ngày 28-08-2014 
      Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 08-07-2014 đến ngày 06-8-2014 
      Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 01-07-2014 đến ngày 08-07-2014 
      Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 18-06-2014 đến ngày 01-07-2014 
      Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 11-06-2014 đến ngày 18-06-2014 
      Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29-04-2014 đến ngày 04-6-2014 
Tin mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tiếp và làm việc với đại diện Sứ quán nước Cộng hòa Italia
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Nam tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp thành phố Hiroshima (Nhật Bản).
Bình Phước tổ chức Hội thi giao lưu văn hóa – thể thao Ban Quản lý các KCN, KCN, KKT vùng trọng điểm phía Nam mở rộng lần thứ VIII năm 2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tiếp và làm việc với chuyên gia JICA (Nhật Bản).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tiếp Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thông qua một số dự thảo quy định thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT và Khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố phía Nam Lần thứ 1 – Nhiệm kỳ 2014-2016
Quyết định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Bình Dương công bố gói tín dụng 1.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại
 
Bản Đồ Quy Hoạch KCN
 
Doanh nghiệp tiêu biểu
Tầng 5, Tháp A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương - Điện thoại : (0650)3.831.215 - Fax: (0650)3.823.984  Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn
Copy right 2010 Bản Quyền thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương All right reserved
Sign In