Tin Tức
Thứ 5, Ngày 12/01/2023, 16:00
Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/01/2023
(BDIZA) - Ngày 09/01/2023, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 16/TB-BQL về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

​* Kể từ ngày 15/01/2023: Ban Quản lý thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương (địa chỉ truy cập: http://motcuabinhduong.binhduong.gov.vn).

* Kể từ ngày 01/02/2023: Ban Quản lý không thu phí, lệ phí tiền mặt.

Doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ thông qua các hình thức như sau:

- Thông qua nền tảng thanh toán dịch vụ công quốc gia trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống.

- Thông qua hình thức quét mã QR code đặt tại quầy bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ thanh toán khi nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Doanh nghiệp chuyển khoản vào tài khoản chờ nộp ngân sách của Ban Quản lý được mở tại kho bạc (Số tài khoản 3511.0.1033201.00000) để tiến hành thực hiện thanh toán.

Đính kèm file: Tải về 16 - TBBQL - 09012023 thuc hien tiep nhan ho so va tra ket qua giai quyet TTHC .pdf


Nguyễn Bảo Vinh


Lượt người xem:  Views:   1483
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức