Tin Tức
Thứ 4, Ngày 16/08/2023, 16:00
Triển khai hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/08/2023
(BDIZA) - Ngày 08/8/2023, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 9293/BQL-DN về triển khai hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

​Nội dung cụ thể:

Thực hiện theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương tại công văn số 2101/SKHĐT-ĐKKD ngày 03/8/2023 về việc triển khai hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.

Ngày 19/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 4695/BKHĐT-PTDN về việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV năm 2023.

Theo đó, liên quan đến công tác triển khai kế hoạch và dự toán hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2023, đến nay Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ DNNVV, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện như sau:

- Về hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV: các đơn vị có thể áp dụng định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và quy trình, thủ tục chi tiêu ngân sách theo Thông tư số 49/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và hướng dẫn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV.

- Về các nội dung hỗ trợ công nghệ, tư vấn, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và chi phí quản lý hỗ trợ DNNVV: các đơn vị sẽ lập dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện sau khi Thông tư của Bộ Tài chính ban hành.

            Ban Quản lý các Khu công nghiêp Bình Dương chuyển thông tin hướng dẫn các hoạt động hỗ trợ DNNVV năm 2023 đến Tổng giám đốc/ Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Bình Dương biết và thực hiện.


Đính kèm văn bản: Tải về 9293 - BQLDN - 08082023 trien khai huong dan thuc hien cac hoat dong ho tro Doanh nghiep nho va vua nam 2023.pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   308
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức