Tin Tức
Thứ 6, Ngày 18/08/2023, 16:00
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Kim loại Dazhen và Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/08/2023
(BDIZA) - Ngày 17-18/8/2023, Ban Quản lý cấp 02 giấy phép môi trường số 33/GPMT-BQL và số 34/GPMT-BQL cho Công ty TNHH Kim loại Dazhen - Khu công nghiệp Việt Hương 2 và Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) - Khu công nghiệp Quốc tế protrade

​Đính kèm file: Tải về 33 - GPMT - BQL - 17082023 - Kim loai Dazhen.pdf

Tải về 34 - GPMT - BQL - 18082023 - Rohto Mentholatum Viet Nam .pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   235
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức