Tin Tức
Thứ 5, Ngày 14/09/2023, 11:00
Báo cáo công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/09/2023
(BDIZA) - Ngày 12/6/2023, Ban Quản lý ban hành báo cáo số 34/BC-BQL về công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023

​Đính kèm file: Tải về 34_-_BCBQL_-_12062023_cong_tac_cai_cach_hanh_chinh_va_ket_qua_trien_khai_den_an_06_cua_6_thang_dau_nam_2023_signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   525
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức