Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính
Thứ 5, Ngày 14/09/2023, 15:00
Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/09/2023
(BDIZA) - Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành báo cáo số 52/BC-BQL về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023

​Đính kèm file báo cáo: Tải về 52_-_BCBQL_-_05092023_cong_tac_Cai_cach_TTHC,_kiem_soat_TTHC_va_thuc_hien_co_che_mot_cua,_mot_cua_lien_thong_nam_2023_signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   740
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức