Thông báo
Thứ 4, Ngày 25/10/2023, 11:00
Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm và thủ tục hành chính đặc tù lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2023
(BDIZA) - Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm và thủ tục hành chính đặc tù lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

​Nội dung cụ thể:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bãi bỏ: 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm và 01 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính đặc thù; thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Đình kèm file: Tải về 2688-QD.signed.pdfNguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   743
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức