Tin Tức
Thứ 4, Ngày 17/04/2024, 11:00
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2024
(BDIZA) - Ngày 11/4/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 98/TB-UBND ngày 11/4/2024 về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

1. Treo quốc kỳ: Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong 01 ngày: Thứ Năm, ngày 18/4/2024.

2. Nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ lễ trong 01 ngày: Thứ Năm, ngày 18/4/2024

3. Trực bảo vệ cơ quan

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày lễ, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về ủy ban nhân dân tỉnh.

Trước ngày lễ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân tổng vệ sinh ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức treo cờ tại trụ sở làm việc đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nội dung Thông báo này.

Đính kèm file thông báo: Tải về 98-TB.signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   238
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức