Tin Tức
Thứ 2, Ngày 27/05/2024, 11:00
Nghị định 50/2024/NĐ-CP: Sửa đổi Quy định kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/05/2024
(BDIZA) - Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Tổng quan những điểm mới của Nghị định số 50/2024 như sau: Nghị định gồm 5 điều

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Điều 3. Ban hành kèm theo Nghị định này các Phụ lục

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số cụm từ tại một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Điều 5. Bãi bỏ các khoản, biểu mẫu

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024

          (Chi tiết đính kèm file Nghị định: Tải về 50-nd-cp.signed.pdf)


Nguyễn Bảo Vinh
Lượt người xem:  Views:   738
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức