Tin Tức
Thứ 2, Ngày 08/07/2024, 11:00
Quy định mới về cơ chế mua bán điện trực tiếp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2024
(BDIZA) – Ngày 03/7/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2024/NĐ-CP quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2024

- Nghị định gồm: 05 Chương, 30 Điều và 5 Phụ lục:

+ Chương I - Quy định chung.

+ Chương II - Mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng.

+ Chương III - Mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia.

+ Chương IV - Trình tự thực hiện và chế độ báo cáo.

+ Chương V - Điều khoản thi hành.

+ Phụ lục 1: Các nội dung chính của Hợp đồng mua bán điện trên thị trường điện giao ngay.

+ Phụ lục 2: Các nội dung chính của Hợp đồng kỳ hạn.

+ Phụ lục 3: Các nội dung chính của Hợp đồng mua bán điện giữa Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp được ủy quyền và Tổng Công ty Điện lực.

+ Phụ lục 4: Chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch tháng M.

+ Phụ lục 5: Mẫu báo cáo cơ chế mua bán điện trực tiếp.

- Phạm vi điều chỉnh: quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn qua Đường dây kết nối riêng và qua Lưới điện quốc gia.

- Đối tượng áp dụng:

1. Đối tượng mua bán điện trực tiếp qua Đường dây kết nối riêng bao gồm:

a) Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo;

b) Khách hàng sử dụng điện lớn.

2. Đối tượng mua bán điện trực tiếp qua Lưới điện quốc gia bao gồm:

a) Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo từ gió hoặc mặt trời với công suất từ 10 MW trở lên đấu nối vào hệ thống điện quốc gia trực tiếp tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

b) Khách hàng sử dụng điện lớn phục vụ mục đích sản xuất mua điện từ Tổng công ty Điện lực hoặc Đơn vị bán lẻ điện không phải Tổng công ty Điện lực đấu nối cấp điện áp từ 22 kV trở lên;

c) Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được Khách hàng sử dụng điện lớn phục vụ mục đích sản xuất ủy quyền mua điện từ Tổng công ty Điện lực, ký kết Hợp đồng kỳ hạn với Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo (sau đây viết tắt là Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền).

3. Các đối tượng khác:

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

b) Đơn vị truyền tải điện;

c) Tổng công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đây viết tắt là Tổng công ty Điện lực) và các Đơn vị bán lẻ điện khác;

d) Tập đoàn Điện lực Việt Nam

          (Đính kèm chi tiết file Nghị định số 80/2024/NĐ-CP) Tải về 80-cp.signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh
Lượt người xem:  Views:   35
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức