Tin Tức
Thứ 3, Ngày 09/07/2024, 15:00
Hướng dẫn triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2024
(BDIZA) – Ngày 08/7/2024, Ban Quản lý đã ban hành Văn bản số 1933/BQL-DNLĐ về việc triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương triển khai thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2024/NĐ-CP), thông báo đến các doanh nghiệp khu công nghiệp như sau:

I. Mức lương tối thiểu tháng và giờ:

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, áp dụng mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động tại Vùng I (các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương) được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP như sau:

+ Mức lương tối thiểu tháng: 4.960.000 đồng/tháng;

+ Mức lương tối thiểu giờ: 23.800 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động được quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

II. Áp dụng mức lương tối thiểu:

1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

2. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

3. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

a) Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

b) Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

4. Trách nhiệm của Người sử dụng lao động:

 a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm triển khai và thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP đúng quy định; Trường hợp thang lương, bảng lương của doanh nghiệp không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 74/2024/NĐ-CP thì rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thực hiện tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và công bố công khai cho người lao động biết.

b) Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 74/2024/NĐ-CP; người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

c) Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động (như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị người sử dụng lao động quan tâm theo dõi, thực hiện tốt việc triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP nêu trên.

(Đính kèm file Văn bản số 1933/BQL-DNLĐ ngày 30/6/2024: Tải về 1933 - BQLDNLD - 08072024 trien khai thuc hien muc luong toi thieu theo Nghi dinh so 74-2023 - NDCP_signed.pdf).


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   53
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức