Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/12/2014, 04:20
Thông báo về việc thành lập Phòng Quản lý Môi trường, điều động cán bộ và thực hiện chức năng quản lý môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2014
(BDIZA) – Ngày 18/12/2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành thông báo số 182/TB-BQL ngày 18/12/2014 về việc thành lập Phòng Quản lý Môi trường và điều động cán bộ và thông báo số 183/TB-BQL về việc thực hiện TTHC và quản lý môi trường trong các KCN Bình Dương. Nội dung thông báo như sau:

Ngày 15/12/2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-BQL thành lập Phòng Quản lý Môi trường và đổi tên Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường thành Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Ngày 16/12/2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BQL và 63/QĐ-BQL, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đức Hanh – Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Môi trường; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Khải – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ thực hiện chức năng quản lý môi trường trong KCN với nội dung:

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp

+ Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh trong KCN; cấp giấy xác nhận cho các đối tượng thuộc diện đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoạt động trong KCN; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án trong khu công nghiệp. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo đến các Chủ đầu tư, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan biết để tiện liên hệ.

           

Đăng tin: Văn phòng Ban
Lượt người xem:  Views:   1203
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức