Tin Tức
Thứ 5, Ngày 04/12/2014, 09:36
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 17-11-2014 đến ngày 01-12-2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/12/2014
(BDIZA) –Trong thời gian từ ngày 17-11-2014 đến ngày 01-12-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 11 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau:
DANH SÁCH ĐÃ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(từ ngày 17/11 - 01/12/2014)STT

Chủ Đầu tư

Địa điểm

Số GPXD

Ngày cấp

DT đất (m2)

DT XD (m2)

DT sàn (m2)

Vốn xây dựng (tỷ đồng)

Cấp mới

Cấp phép mở rộng

1

Nhà máy Cty CP Ngô Long

Sóng Thần 1

152/GPXD

17/11/2014

4.037,90

2.410,49

2.743,74

12,900

x

 

2

Nhà máy Cty TNHH Teamade Stationery VN

Nam Tân Uyên mở rộng

153/GPXD

17/11/2014

20.000,00

11.375,33

12.421,33

20,000

x

 

3

Nhà máy Cty TNHH Tân Thời

Nam Tân Uyên

154/GPXD

17/11/2014

15.525,00

8.597,92

8.992,48

12,260

x

 

4

Nhà xưởng cho thuê Cty CP XD và PT Phương Nam

Đồng An 2

155/GPXD

18/11/2014

30.000,00

5.383,18

5.550,84

12,177

x

 

5

Nhà xưởng Cty TNHH Bor Yueh International (VN)

Sóng Thần 2

156/GPXD

20/11/2014

32.000,00

2.296,80

2.296,80

4,024

 

x

6

Nhà máy Cty TNHH MTV Lê Tuấn

Nam Tân Uyên

158/GPXD

24/11/2014

27.750,60

16.685,97

17.166,66

16,000

x

 

7

Nhà máy Cty CP Quốc tế Hải Dương - CN Bình Dương

Rạch Bắp

157/GPXD

24/11/2014

10.000,00

6.098,30

6.098,30

14,000

x

 

8

Nhà kho MR Cty CP Latitude Việt Nam

Sóng Thần 2

159/GPXD

24/11/2014

10.313,00

914,70

914,70

3,000

 

x

9

Hạng mục phụ xưởng 14 Cty TNHH Thiên Phú 2

Kim Huy

160/GPXD

25/11/2014

100.000,0

561,41

561,41

1,010

 

x

10

Nhà máy Cty TNHH Fine Chemical VN

Bàu Bàng

161/GPXD

28/11/2014

18.288,00

3.867,12

4.877,29

21,800

x

 

11

Nhà máy Cty TNHH Great Process VN

An Tây

162/GPXD

28/11/2014

44.211,26

23.127,45

32.758,17

94,500

x

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

81.318,67

94.381,72

211,671

 

 Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Lượt người xem:  Views:   1231
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức