Tin Tức
Thứ 3, Ngày 31/05/2016, 15:00
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/05/2016
(BDIZA) – Ngày 16 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1483/KH-UBND về việc Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Theo đó, để tạo điều kiện cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực thi pháp luật. Các văn bản luật được triển khai, thực hiện bao gồm: 16 Bộ luật, Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; 08 Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; 15 Bộ luật, Luật có hiệu lực thi hành từ năm 2016, 2017.

Cụ thể như sau:

STTBộ Luật, Luật, Pháp lệnhNgày được thông quaNgày có hiệu lực
16 Bộ luật, Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ​ ​ ​
1Bộ luật Dân sự24/11/201501/01/2017
2Bộ luật Hình sự27/11/201501/7/2016
3Bộ luật Tố tụng dân sự25/11/201501/7/2016
4Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 27/11/201501/07/2016
5Luật  Tố tụng hành chính25/11/201501/07/2016
6Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân20/11/201501/07/2016
7Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự26/11/201501/07/2016
8Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam25/11/201501/07/2016
9Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng26/11/201501/07/2016
10Luật Trưng cầu ý dân25/11/201501/07/2016
11Luật An toàn thông tin mạng19/11/201501/07/2016
12Luật Thống kê23/11/201501/07/2016
13Luật Khí tượng thủy văn23/11/201501/07/2016
14Luật Kế toán20/11/201501/01/2017
15Luật Phí và lệ phí25/11/201501/01/2017
16Bộ luật Hàng hải Việt Nam25/11/201501/07/2017
08 Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII ​ ​ ​
17Luật Tiếp cận thông tin06/4/201601/7/2018
18Luật Điều ước quốc tế 09/04/201601/7/2016
19Luật Báo chí 05/4/201601/01/2017
20Luật Trẻ em05/4/201601/6/2017
21Luật Dược 06/04/201601/01/2017
22Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế06/4/201601/7/2016
23Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu06/04/201601/09/2016
24Pháp lệnh quản lý thị trường.25/06/201501/07/2016
15 Bộ luật, Luật khác có hiệu lực thi hành từ năm 2016, 2017 ​ ​ ​
25Luật An toàn, vệ sinh lao động 25/6/201501/7/2016
26Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo25/06/201501/07/2016
27Luật Kiểm toán Nhà nước24/06/201501/01/2016
28Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật22/06/2015

 

01/07/2016

 

29Luật Tổ chức Chính phủ19/06/201501/01/2016
30Luật Nghĩa vụ quân sự19/06/201501/01/2016
31Luật Thú y 19/06/2015

01/07/2016

 

32Luật Tổ chức chính quyền địa phương19/06/201501/01/2016
33Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam09/06/201501/01/2016
34Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

26/11/2014

 

01/01/2016
35Luật Tổ chức Quốc hội20/11/201401/01/2016
36Luật Căn cước công dân20/11/201401/01/2016
37Luật Hộ tịch20/11/201401/01/2016
38Luật Bảo hiểm xã hội 20/11/201401/01/2016
39Luật Ngân sách Nhà nước25/06/201501/01/2017

Trên đây là thông tin Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương phổ biến đến các các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp biết để thực thi pháp luật.

 

            Văn phòng Ban

Lượt người xem:  Views:   1780
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức