Tin Tức
Thứ 4, Ngày 13/09/2017, 10:00
Thông báo về việc giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/09/2017
(BDIZA) – Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 1106/STP-XDKT về việc giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

Ngày 13/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ- CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác. Để bảo đảm phát huy giá trị sử dụng của Bộ pháp điển, Sở Tư pháp giới thiệu như sau:


Bộ pháp điển điện tử được đăng công khai trên môi trường mạng internet giúp cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng, tìm kiếm thông tin miễn phí. Hiện nay, Bộ pháp điển điện tử được đăng trên cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn). Cổng Thông tin điện tử pháp điển là điềm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống QPPL của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử.


Kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục đã được cập nhật trong Bộ pháp điển điện tử trên cổng thông tin điện tử pháp điển. Ngoài ra, nhiều đề mục đã được các bộ, ngành thực hiện pháp điển xong nhưng chưa trình Chính phủ thông qua. Bộ Tư pháp đăng tạm thời trong Mục Kết quả pháp điển đã thẩm định trên cổng Thông tin điện tử pháp điền. Các cá nhân, tồ chức có thể truy cập, khai thác, tìm kiếm thêm thông tin đối với kết quả pháp điển các đề mục trong Mục này

Để giúp các cá nhân trong Cơ quan, đơn vị mình tiếp cận cũng như khai thác hiệu quả Bộ pháp điển, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình biết và sử dụng, khai thác Bộ pháp điển. Các cơ quan, đơn vị có thể tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác (Liên kết link Bô phảp điển: http://phapdien.moi.gov.vn/Pages/chi-tiet- bo-phap-dien. aspx)


Chi tiết văn bản: đính kèm file Tải về 1106_-_STP-XDKT_-_16082017_cai_dat_bo_phap_dien_1.PDF.pdf

 

 Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   2053
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức