Tin Tức
Thứ 2, Ngày 30/10/2017, 15:00
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2017
(BDIZA) – Ngày 06 tháng 10 năm 2917, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành văn bản số 172/QDNNVV-NVUT về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV

Ngày 06/3/2017, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành các chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các Ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ trong năm 2017 kèm theo công văn số 30/QDNNVV-NVUT.

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo sửa đổi, bồ sung nội dung tại chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ như sau:

Tại Mục II khoản 2 tiết 2.4, khoản 3 tiết 3.4, khoản 4 tiết 4.4 điều chỉnh nội dung từ “DNNVV hoạt động trên thời gian 2 năm từ thời  điểm đăng ký kinh doanh” thành “DNNVV hoạt động trên thời gian 1 năm từ thời điểm đăng ký kinh doanh”.

Ban Quản lý các KCN Bình Dương thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu công nghiệp biết, thực hiện./.Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   917
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức