Tin Tức
Thứ 5, Ngày 15/03/2018, 10:00
Thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2018
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ công văn số 843/STNMT-CCBVMT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau:

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa lập hồ sơ môi trường khẩn trương nộp hồ sơ về Ban Quản lý để được xem xét, thẩm định theo đúng quy định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Sau thời gian trên, Ban Quản lý sẽ ngưng tiếp nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa lập hồ sơ môi trường và sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời Ban Quản lý chỉ tiếp nhận phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các hồ sơ đã được thẩm định, kiểm tra trước ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Đính kèm chi tiết file văn bản thông báo: Tải về 1034 - BQLMT - 12032018.PDF


Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   2235
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức