Tin Tức
Thứ 2, Ngày 28/05/2018, 16:00
Triển khai thực hiện xử lý liên thông hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/05/2018
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 303/TB-ĐKKD về việc triển khai thực hiện xử lý liên thông hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT.

      Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hệ thống thông tin xử lý liên thông hồ sơ để giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

      Thời gian hệ thống được triển khai trong phạm vi cả nước: 10/5/2018.

      Đối tượng triển khai: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT.

      Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế theo cơ chế liên thông không phải thực hiện việc kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hước dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

      Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện trong việc nộp hồ sơ theo cơ chế liên thông của Quý Doanh nghiệp.

      Trên đây là nội dung Ban Quản lý gửi đến các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp biết, thực hiện.


      Văn phòng Ban Quản lý

Lượt người xem:  Views:   610
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức