Tin Tức
Thứ 3, Ngày 05/06/2018, 10:00
Thông báo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/06/2018
(BDIZA) - Ngày 31/5/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản số 2136/BQL-LĐ về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nội dung như sau:

        Công tác đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài, cấp/ cấp lại giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động, báo cáo định kỳ … được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan

        Thời gian qua, ngay khi các văn bản nêu trên có hiệu lực, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã triển khai đến các doanh nghiệp khu công nghiệp. Nhìn chung, các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài đều thực hiện đầy đủ các thủ tục như: đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài, cấp, cấp lại giấy phép lao động, đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài, định kỳ báo cáo về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương theo quy định.

        Mặc dù vậy, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do đó, còn một số trường hợp doanh nghiệp sử dụng lao động NNN chưa có giấy phép lao động, không nộp lại Ban Quản lý giấy phép lao động không còn hiệu lực … Vì vậy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

        1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương. Trường hợp phát hiện người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương sẽ đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài đó về nước (quy định tại Điều 18, Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

        2. Sau khi lao động NNN được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp phải thực hiện việc gửi văn bản thông báo về việc ký hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồng lao động về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương (quy định tại Điểm 4, Điều 17, Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2015, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ).

        3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, doanh nghiệp phải thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thu hồi nhưng không thu hồi được (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ).

        4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm về tình hình sử dụng người nước ngoài được quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ.

        (Biểu mẫu quy định tại website của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương: https://kcn.binhduong.gov.vn )

Báo cáo gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương: tầng 5, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương hoặc theo địa chỉ email: laodong.bdiza@gmail.com. Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3827840.

        Đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.

       Trên đây là nội dung gửi đến Tổng Giám đốc các DN trong các KCN biết, thực hiện.

       Chi tiết nội dung: 2136 - BQLLD - 31052018.PDF


  Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   1280
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức