Tin Tức
Thứ 5, Ngày 09/08/2018, 11:00
Thông báo về việc không thực hiện thủ tục xác nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/08/2018
(BDIZA) - Ngày 03/8/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Văn bản số 361/TB-BQL về việc không thực hiện thủ tục xác nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp. Nội dung thông báo cụ thể như sau:

         Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế các Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Căn cứ khoản 2, Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo đến các Chủ đầu tư khu công nghiệp:

  1.  Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018,  Ban Quản lý không thực hiện thủ tục xác nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp.
  2. Các Chủ đầu tư khu công nghiệp thực hiện việc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về Đất đai và Công chứng trong giao dịch với các tổ chức cá nhân có yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất.

          Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo đến các Chủ đầu tư khu công nghiệp biết để thực hiện.


Đính kèm file văn bản thông báo:

Tải về 8-2018._Ngung_tiep_nhan_thu_tuc_Xac_nhanhop_dong_thue_lai_dat.-1.signed.pdf


Văn phòng Ban Quản lý

Lượt người xem:  Views:   716
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức