Tin Tức
Thứ 3, Ngày 19/03/2019, 15:00
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/03/2019
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tư  này gồm 04 Chương, 23 Điều, hướng dẫn thi hành một số quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Chương I: Quy định chung gồm 2 điều: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Chương II: Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

 • Điều 3, 4: Công bố danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa' công bố công khai nhóm TTHC liên thông;
 • Điều 5: Hướng dẫn thực hiện TTHC trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn;
 • Điều 6: Tổ chức việc thực hiện toàn bộquy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa;
 • Điều 7: Phê duyệt nhân sự được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp;
 • Điều 8, 9, 10,11; Xây dựng quy trình, nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; Các biểu mẫu trong quy trình giải quyết TTHC; Nguyên tắc cách thức ghi, sử dụng các loại biểu mẫu và lưu trữ các báo cáo, hồ sơ sổ sách; Nội dung báo cáo về tình hình kết quả thực hiện cơ chế một cưả, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
  Chương III: Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông
 • Điều 12, 13, 14, 15: Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá; Các chỉ số đánh giá việc giải quyết TTHC; Phương thức chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC; Xử lý kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết TTHC.
  Chương IV: Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp Bộ, cấp Tỉnh:
 • Điều 16, 17,18, 19, 20, 21: Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp Tỉnh; Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Nền tản kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin; Mã số hồ sơ TTHC; Mã ngành, lĩnh vực TTHC; Quy trình xây dựng triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Chương IV: Điều 22: Trách nhiệm thi hành; Điều 23: Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2019.


Văn phòng Ban

Lượt người xem:  Views:   854
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức