Tin Tức
Thứ 3, Ngày 19/03/2019, 15:00
UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 740/UBND-NC về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại bộ phận Một cửa các cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/03/2019
(BDIZA) - Ngày 25/02/2019, UBND đã ban hành Văn bản số 740/UBND-NC về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại bộ phận Một cửa các cấp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu như sau:

1. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC cho tổ chức cá nhân phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, phải đảm bảo 100% TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết cuả các cơ quan đơn vị, điạ phương vào thực hiện tại Bộ phận Một cưả; không tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC ngoài Bộ phận Một cưả; không được tự ý đặt ra các quy định khác trong thực hiện cơ chế Một cửa, một cưả liên thông (Ví dụ tự quy định ngày chẵn, ngày lẽ hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều để tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả).


2. Tổ chức sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị (máy tính, máy in, đường truyền mạng hệ thống phần mềm một cửa… để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân trong thực hiện TTHC.

Cán bộ công chức, viên chức làmviệc tại Bộ phận một cưả có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác cho tổ chức cá nhân thực hiện TTHC. Trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sưả đổi, bổ sung một lần bằng "Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ" Mẫu số 02 của phụ lục các biểu mẫu theo dõi giải quyết TTHC ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cuả Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; không được yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định cuả TTHC đã được công bố.

Trong trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CB,CC,VC tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do bằng "Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ" theo Mẫu số 3. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (trong đó nêu rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả bằng "Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả" theo Mẫu số 04; việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện khôg quá 01 lần. Không được tự ý đổi Giấy biên nhận hồ sơ nhằm kéo dài thời gian giải quyết TTHC trái quy định; không được yêu cầu tổ chức cá nhân làm đơn đề nghị xin rút hồ sơ đã nộo khi hồ sơ đã gần trễ hẹn nhưng cơ quan, đơn vị, địa phương không giải quyết được.


3. Tăng cưòng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; chiụ trách nhiệm cáo nhất đối với những hạn chế thiếu sót, vi phạm trong công tác tiếp nhận, trả kết quả và hoạt động cuả Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị, địa phương dẵn đến sự bức xúc, không hài lòng của tổ chức, cá nhân và xã hội


4. Cử CBCC, VC tham gia bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hoá công sở để kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.                             

Văn phòng Ban Quản lý

Lượt người xem:  Views:   795
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức