Tin Tức
Thứ 4, Ngày 10/04/2019, 16:00
Hội nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam: Chồng chéo các quy định pháp lý liên quan đến KCX, KCN, KKT, KCNC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/04/2019
(BDIZA) - Nghị định 82 ra đời đã góp phần giải quyết một số hạn chế vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật đối với các KCN, KKT. Tuy nhiên, dù đã được ban hành đã hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có Thông tư hay văn bản hướng dẫn từ các Bộ, ngành Trung ương về quy định chi tiết của Nghị định này nên các Ban quản lý chưa có cơ sở để triển khai tốt nhất cho công tác tổ chức, bộ máy của mình.
Ngày 05/4/2019, Hội nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam (Câu lạc bộ) lần thứ 8 đã được tổ chức tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Quản lý các Kinh tế, Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục kiểm soát và sử dụng đất đai (Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Bắc; các Cụm trưởng, cụm phó các Cụm thi đua BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ 1, 2 cùng Lãnh đạo của 35 đơn vị thành viên trong Câu lạc Bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên.
Hội  nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam: Chồng chéo các quy định pháp lý liên quan đến KCX, KCN, KKT, KCNC 
Hội nghị đã trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (Nghị định 82) quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế đồng thời phản ánh thực trạng trong vấn đề chồng chéo các quy định pháp lý liên quan đến KCX, KCN, KKT, KCNC.
 
Tai Hội nghị, hầu hết các ý kiến cho rằng, Nghị định 82 ra đời đã góp phần giải quyết một số hạn chế vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật đối với các KCN, KKT; mặt khác, bổ sung những quy định mới nhằm hoàn thiện thêm khung pháp lý liên quan đến hoạt động của các KCN, KKT, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước KCN, KKT. Tuy nhiên, dù đã được ban hành đã hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có Thông tư hay văn bản hướng dẫn từ các Bộ, ngành Trung ương về quy định chi tiết của Nghị định này nên các Ban quản lý chưa có cơ sở để triển khai tốt nhất cho công tác tổ chức, bộ máy của mình, ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cán bộ, công chức các Ban Quản lý.
Các đại biểu trăn trở: “Nghị định 82 chưa phải là khung pháp lý về quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT cao nhất nên một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý KCN, KKT vẫn trong tình trạng bị các văn bản pháp luật chuyên ngành khác chi phối gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.Việc thực hiện theo sự ủy quyền của một số Sở, ngành cấp tỉnh (theo quy định) đã làm hạn chế, thiếu chủ động trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, nhà thầu trong và ngoài nước
 
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng Ban, Ban Quản lý các KCX và công nghiệp TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Công tác quản lý về môi trường, lao động, xây dựng và một số thủ tục pháp lý khác… trong KCN, KKT cũng còn nhiều bất cập, có nơi thì được ủy quyền, có nơi thì không, quy định thủ tục còn nhiều chồng chéo dẫn đến vai trò và hiệu quả quản lý của các Ban quản lý KCN, KKT còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc phân cấp ủy quyền cho các Ban quản lý nên có sự thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Khi có sự phân cấp ủy quyền phù hợp với vai trò quản lý nhà nước trong phạm vi các KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các KCN, KKT thì lúc đó quy chế phối hợp giữa Ban quản lý KCN, KKT với các Sở, ngành tại địa phương mới thực sự hiệu quả, tạo thông thoáng trong cơ chế chính sách và thuận lợi cho các nhà đầu tư.
 
Theo BQL các KCN Đồng Nai thì Nghị định 82 chưa có quy định về Thanh tra chuyên ngành tại KCN, KKT và các quy định chế tài liên quan để Ban quản lý chủ động thực hiện các nhiệm vụ trên; không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ban Quản lý. Do vậy, vị trí, vai trò và hiệu quả quản lý của các Ban Quản lý KCN, KKT còn hạn chế. Ban Quản lý cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp và cấp các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan của doanh nghiệp trong KCN trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương và các Bộ chuyên ngành; theo dõi kiểm tra các doanh nghiệp về tình hình sử dụng các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan đã được cấp. Tuy nhiên, hiện nay thiếu các quy định, tiêu chí cụ thể để thực hiện, điều này gây khó khăn khi thực thi tại địa phương.
 
Ông Lê Minh Tài, Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho rằng, việc Chính phủ ban hành nghị định 82 thay thế các Nghị định trước đây đã tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của KCN, KCX, KKT; nhưng khi áp dụng vào thực tiễn, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như một số quy định đối với doanh nghiệp chế xuất, về ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, về quy định thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường trong quá trình hình thành dự án đầu tư cũng như đối với việc quản lý đô thị, nhà ở…
Cũng theo Ông Tài, liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ nên sớm ban hành Thông tư hướng dẫn, thay thế Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 để các Ban Quản lý có cơ sở triển khai thực hiện việc tổ chức lại Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định.
Các Bộ, ngành liên quan cần thống nhất các văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là trong công tác phân cấp, ủy quyền để Ban quản lý các Khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ông Vũ Quốc Huy, Vụ phó, Vụ Quản lý các Khu kinh tế đã chia sẻ, giải đáp cụ thể 16 nhóm vấn đề liên quan đến KCN, KKT và 6 nhóm vấn đề liên quan đến pháp luật như đầu tư, đất đai, môi trường…trong quá trình triển khai Nghị định 82. Ông Huy khẳng định“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm rõ những vướng mắc của các Ban Quản lý liên quan đến Nghị định 82. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết từ nay đến cuối năm 2019 sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KCN, KKT theo Nghị định 82”
Hội  nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam: Chồng chéo các quy định pháp lý liên quan đến KCX, KCN, KKT, KCNC 
Ông Vũ Quốc Huy, Vụ phó, Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hội  nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam: Chồng chéo các quy định pháp lý liên quan đến KCX, KCN, KKT, KCNC 
 
Dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trao tặng “Cờ thi đua cấp Bộ” năm 2108 cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2019 cho Ban Quản lý KKT Phú Yên, Cà Mau, Trà Vinh, Bình Phước và BQL KCN tỉnh Đắk Nông.
Cũng tại Hội nghị, các thành viên Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Ái-Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam nhiệm kỳ mới (2019- 2022).
 Hội  nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam: Chồng chéo các quy định pháp lý liên quan đến KCX, KCN, KKT, KCNC
Theo kế hoạch, Hội nghị giao ban Câu lạc bộ  BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ 9 – năm 2020 sẽ được tổ chức tại tỉnh Cà Mau.


Nguồn: Khucongnghiepvietnam.net
Lượt người xem:  Views:   845
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức