Tin Tức
Thứ 3, Ngày 04/06/2019, 17:00
Thông báo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/06/2019
Ngày 29/5/2019, Ban Quản lý ban hành văn bản số 1705/BQL-LĐ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, theo đó:

Nội dung của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương triển khai tới các doanh nghiệp tại Hội nghị triển khai về mức lương tối thiểu vùng (được áp dụng từ 01/01/2019) và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Để đảm bảo việc thực hiện Nghị định này thường xuyên, có hiệu quả, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp, Chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, hạn chế tranh chấp lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Quá trình triển khai, các doanh nghiệp thực hiện đúng theo nội dung cơ bản của Nghị định 149/2018/NĐ-CP, như chi tiết dưới đây:

1. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Điều 3, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018) :

1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch.

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động.

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

2. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai (Điều 4, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018):

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.

2. Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.

4. Nghị quyết Hội nghị người lao động.

5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).

6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 7. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Việc tổ chức Hội nghị người lao động (Điều 9, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018):

1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần.

2. Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

3. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.

4. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm,   quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Điều 11, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018):

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để đảm bảo thực hiện các quy định tại nghị định này.

2. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước khi thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ điện thoại: 0274.3827840 hoặc e-mail: laodong.bdiza@gmail.com.


Chi tiết văn bản Tải về 1705 - BQLLD - 29052019_001146.pdf


Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   1133
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức