Tin Tức
Thứ 3, Ngày 11/06/2019, 15:00
Thông báo hướng dẫn chi kinh phí hỗ trợ Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2019
(BDIZA) - Ngày 06/6/2019, Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án Thành lập Đội CNXK Tự Quản về ANTT ban hành văn bản số 52/CV-BCĐ V/v hướng dẫn chi kinh phí hỗ trợ Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp. Theo đó,

      Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 136/TTr-CAT-PV05 ngày 07/5/2019; nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án Thành lập Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018 – 2022.

      Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh hướng dẫn thực hiện phần chi kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho các thành viên tham gia Đội Công nhân xung kích (tại Mục 5 về Kinh phí hoạt động thuộc phần IV. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quyết định số 562/QĐ-UBND) cụ thể như sau:

      "Hàng tháng chủ doanh nghiệp chi hỗ trợ kinh phí cho Chỉ huy và các thành viên Đội Công nhân xung kích, mức kinh phí hỗ trợ tối thiểu bằng hệ số 0,5 so với mức lương cơ sở quy định tại Nghị định của Chính phủ về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang".

      Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chi hỗ trợ kinh phí chp phù hợp và đảm bảo theo quy định

     

Đính kèm văn bản: Tải về 52-BCD.signed.pdfVăn phòng

Lượt người xem:  Views:   930
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức