Tin Tức
Thứ 2, Ngày 09/12/2019, 16:00
Triển khai các Chỉ thị, văn bản về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2019
(BDIZA) - Sáng 02-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban trực thuộc Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố tại 09 điểm cầu trực tuyến.

Hội nghị đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản của Trung ương gồm: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14/8/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương và Hướng dẫn 04-HD/BTCTU ngày 22/11/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương. Theo đó, Kế hoạch số 101-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nêu rõ nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội...

Việc quán triệt và triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, khoa học để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần phải được tiến hành một cách nghiêm túc, bài bản, chu đáo có xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội điểm, đại hội thí điểm cấp cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư nhấn mạnh, trên cơ sở nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt trong hội nghị, các ngành, các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội ở đơn vị, địa phương mình đạt kết qua cao nhất, đồng thời đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và hoạt động thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực tại cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, làm nền tảng vững chắc để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ  trong nhiệm kỳ tiếp theo.


binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   398
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức