Tin Tức
Thứ 5, Ngày 20/02/2020, 16:00
Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2020
(BDIZA) - Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương (BQL) xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh

Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC theo hướng đơn giản hóa, xây dựng bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban công khai, minh bạch trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC và cho cơ quan giải quyết TTHC, phù hợp với chủ trương, định hướng của trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận cho cá nhân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.


Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý; Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ so trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thu phí và lệ phí (đối với các TTHC có quy định thu phí, lệ phí) qua ngân hàng nhằm tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý và việc phối hợp giữa các phòngnhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo đúng quy định./.


Đính kèm Văn bản Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 của Ban Quản lý: Tải về 03_KHBQL_12022020signed.pdf


Phó Chánh Văn phòng - Phan Thị Thanh Thủy

Lượt người xem:  Views:   88
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức