Tin Tức
Thứ 4, Ngày 22/04/2020, 16:00
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 4/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/04/2020
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 4/2020 đạt được kết quả như sau:

1. Công tác quy hoạch và xây dựng:

- Cấp giấy phép xây dựng: 6 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 39.928,67 m2 và tổng vốn xây dựng 80,39 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay Ban Quản lý đã cấp phép 51 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 393.425 m2 và tổng vốn xây dựng 1.023 tỷ đồng.

- Hoàn công công trình: Kiểm tra hoàn công 27 công trình, với tổng diện tích sàn xây dựng 449.800 m2 giá trị hợp đồng là 1.344,89 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay Ban Quản lý đã kiểm tra hoàn công 80 công trình với diện tích 1.150.450,46 m2, giá trị hợp đồng xây dựng 3.958,95 tỷ đồng, đạt 119,97% kế hoạch năm 2020 (3.300 tỷ đồng).

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng: Đã thẩm định 20 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 236.490,54 m2 và tổng vốn xây dựng 589,89 tỷ đồng (trong đó: thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (1 bước): 10 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 44.292 m2 và tổng vốn xây dựng 98 tỷ đồng; Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng (2 bước) 192.198,39 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 491,77 m2. Lũy kế từ đầu năm đến nay Ban Quản lý đã thẩm định 54 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 486.318,86 m2 và tổng vốn xây dựng 1.262 tỷ đồng.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN:

2.1. Đầu tư trong nước: Thu hút được 1.770 tỷ đồng, trong đó, cấp mới 4 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.613 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn 1 dự án với số vốn tăng thêm 157 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay các KCN đã thu hút được  2.190 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019 vượt 100% kế hoạch năm 2020. Trong đó cấp mới 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.033 tỷ đồng, giảm 45,5% về số dự án và tăng 4,2 lần về số vốn so với cùng kỳ; 1 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 157 triệu đồng, giảm 75% về số dự án và giảm 35,6% về vốn so với cùng kỳ.

2.2. Đầu tư nước ngoài: Thu hút được 136,3 triệu đôla Mỹ, trong đó cấp mới 6 dự án với vốn đầu tư 47,8 triệu đôla Mỹ, điều chỉnh tăng vốn 16 dự án với số vốn tăng thêm 88,5 triệu đôla Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay các KCN đã thu hút 301,7 triệu đôla Mỹ, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 30% kế hoạch năm 2020. Trong đó cấp mới 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 105,7 triệu đôla Mỹ, giảm 58,2% về số dự án và giảm 66,6% về số vốn so với cùng kỳ; 47 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 195 triệu đôla Mỹ tăng 9,3% về số dự án và tăng 15,3% về vốn so với cùng kỳ.

Trong tháng chấm dứt hoạt động 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 2.000.000 đôla Mỹ.

Như vậy, đến nay các KCN Bình Dương có 2.246 dự án còn hiệu lực, bao gồm 1.658 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,6 tỷ đôla Mỹ và 588 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 57.337 tỷ đồng.

3. Công tác quản lý doanh nghiệp:

- Công tác quản lý xuất nhập khẩu: Cấp 17 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D, với tổng giá trị xuất khẩu là 634.694,78 đôla Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã cấp 43 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D. Hoàn tất việc đăng ký người có thẩm quyền với hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D trên trang điện tử EcoSys.

- Giấy phép VPĐD: Trong tháng, không phát sinh. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý cấp điều chỉnh 1 giấy phép VPĐD.

4. Công tác quản lý môi trường:

Trong tháng, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 11 doanh nghiệp: Kiểm tra 4 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra 3 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra 2 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vận hành thử nghiệm các công trình BVMT; kiểm tra 2 doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường làm căn cứ điều chỉnh hồ sơ môi trường.

- Công tác phối hợp: Phối hợp cùng đoàn công tác Đội liên ngành 1583 kiểm tra, xác minh phản ánh người dân về việc kênh Tân Vĩnh Hiệp có bọt nổi trắng xóa bất thường. Đoàn tiến hành làm việc với Công ty TNHH XD và ĐT Đại Đăng và Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix (KCN Đại Đăng) và tiến hành lấy mẫu nước thải, nước mưa tại hố ga để phân tích và đánh giá ô nhiễm, làm cơ sở để xử lý vi phạm.

- Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 dự án; phê duyệt 9 hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận 7 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

5. Công tác quản lý lao động:

- Cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài:

+ Cấp mới: Cấp 264 giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp 943 giấy phép.

+ Cấp lại: Cấp lại 236 giấy phép lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp 736 giấy phép.

- Nội quy lao động: Tiếp nhận 26 hồ sơ và ra thông báo chỉnh sửa, bổ sung 06 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 53 nội quy lao động được doanh nghiệp đăng ký mới và đăng ký lại.

- Hệ thống thang lương, bảng lương: Tiếp nhận 113 hồ sơ và ra thông báo chỉnh sửa, bổ sung 22 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 352 hệ thống thang lương, bảng lương.

- Thỏa ước lao động tập thể: Tiếp nhận 36 hồ sơ và ra thông báo chỉnh sửa, bổ sung 03 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 66 thỏa ước lao động tập thể.

- Xác nhận 12 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động nước ngoài. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã xác nhận 17 trường hợp.

- Tổng hợp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trình UBND tỉnh cho 145 lượt doanh nghiệp với số lao động dự kiến tuyển dụng là 510 lao động.

- An toàn vệ sinh thực phẩm: Trong tháng, nhìn chung tình hình an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.

- Về tình hình ngừng việc tập thể/đình công: Trong tháng xảy ra 1 vụ ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Điện tử Huajie Việt Nam (KCN Mỹ Phước 3). Sau khi Ban Giám đốc và công nhân công ty tổ chức đối thoại dưới sự hỗ trợ từ phía các cơ quan, ban ngành thì đến sáng ngày 16/4/2020 toàn bộ công nhân đã trở lại làm việc bình thường sau 1 ngày ngừng việc.

- Tình hình doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19: Tính đến nay, Ban Quản lý đã nhận được 135/2.246 (chiếm 6%) báo cáo của doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh, các doanh nghiệp đã chấm dứt HĐLĐ 6.593 lao động, có 32.540 lao động bị ngừng việc và 10.417 lao động bị ảnh hưởng với lý do (tạm hoãn hợp đồng, không làm thêm giờ, không tiếp tục ký hợp đồng và người lao động tự ý xin nghỉ việc...).

- An toàn vệ sinh lao động: Trong tháng đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động tại Công ty TNHH MTV Ống Thép Hòa Phát Bình Dương (KCN Sóng Thần 2). Nguyên nhân: lúc 18 giờ 30 phút ngày 07/4/2020, Anh Huỳnh Văn Nhẩn, sinh năm: 1982, quê quán Sóc Trăng trong lúc đang kê gỗ để chèn các bó thép thì cục kê gỗ bị gãy làm bó thép đỗ xuống đè trúng. Công ty đã cho xe đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng nạn nhân bị chấn thương nặng không qua khỏi. Trước tiên, Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng và sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Phát động tháng vệ sinh ATLĐ và phòng chống cháy nỗ tại các doanh nghiệp.

- Công tác văn thư: Tiếp nhận 466 văn bản, trong đó: Trung ương 8, Địa phương 347, Doanh nghiệp 111. Phát hành 586 văn bản, trong đó: công văn 391, báo cáo 9, tờ trình 3, quyết định 24, biên bản 42, thông báo 78, giấy phép xây dựng 9, xác nhận môi trường 13, phiếu chuyển văn bản 15 và kế hoạch 2. Ngoài ra, còn phát hành 33 văn bản khác: Thư mời họp 31, sao y bản chính 1, giấy giới thiệu 1.

- Tiếp nhận qua phần mềm của Ban 425 hồ sơ. Kết quả: 64 hồ sơ đang trong thời gian quy định xử lý, 1 hồ sơ đề nghị bổ sung trong đó: lĩnh vực Việc làm: 1, 358 hồ sơ xử lý đúng hạn (kể cả các văn bản yêu cầu bổ sung, doanh nghiệp đã nộp lại), 2 hồ sơ hủy do lỗi phần mềm.

- Tiếp nhận qua phần mềm của cấp tỉnh là 666 hồ sơ. Trong đó đang trong thời gian xử lý 95, xử lý xong 566, hủy 5. Tuy nhiên có 1 hồ sơ lĩnh vực môi trường chưa chuyển mạng kịp thời do lỗi mạng dẫn đến bị quá hạn trên phần mềm cấp tỉnh.

- Trả kết quả qua bưu điện: Có 30 hồ sơ trả kết quả qua đường bưu điện
(bổ sung 5 hồ sơ).


Nguyễn Bảo Vinh


Lượt người xem:  Views:   285
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức