Tin Tức
Thứ 3, Ngày 17/09/2013, 02:50
Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/09/2013
(BDIZA) - Ngày 19/6/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2014.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương giới thiệu đến các doanh nghiệp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 để tìm hiểu, áp dụng trong quá trình thực hiện ( Tải về xem file đính kèm)


Nguyễn Thành Nhân
Lượt người xem:  Views:   725
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức