Tin Tức
Thứ 4, Ngày 20/01/2021, 16:00
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX 2019 của Ban Quản lý đứng thứ 2/18 Sở, ngành
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2021
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh, kết quả Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đứng thứ 2/18 Sở, ngành, cụ thể kết quả Chỉ số CCHC - PAR INDEX 2019 của Ban Quản lý như sau:
Điểm tự chấm: 60,26 điểm; Điểm thẩm định: 53,28 điểm; Điểm điều tra XHH: 24,36 điểm; Điểm SIPAS (chỉ số hài lòng): 10,15 điểm;Điểm (+): 5 điểm. Tổng điểm: 92,16 điểm

- PAR INDEX 2019: 84,41%

- Năm 2019 là năm đầu tiên Tỉnh Bình Dương thực hiện chấm điểm trên phần mềm kèm tài liệu kiểm chứng và Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC. Dựa trên tài liệu kiểm chứng Hội đồng đánh giá đã chấm điểm công khai, khách quan và tương đối chính xác với kết quả đạt được của Ban Quản lý. Chỉ số PAR INDEX 2019 của Ban Quản lý tăng 1,94% so vói năm 2018 (82,47%). Chỉ số hài lòng SIPAS là kết quả của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công. Theo đó, năm 2019 điểm SIPAS của Ban Quản lý 10,15 điểm (đứng 14/18 sở ngành) điểm được nâng lên 3 bậc, so với năm 2018 (17/18). Nhìn chung các hoạt động về CCHC tại Ban Quản được triển khai kịp thời và thực hiện theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Quản lý còn một số tồn tại hạn chế như sau:

- Về giải quyết TTHC: Mặc dù hồ sơ giấy không bị quá hạn nhưng do CBCC không tham gia vận hành hệ thống một cửa, lỗi phần mềm dẫn đến hồ sơ bị quá hạn trên hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh (tỷ lệ quá hạn không cao)

- Mức độ tiếp cận thông tin dịch vụ công: Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ giải quyết mức độ 3, 4 thấp chưa đáp ứng yêu cầu.

- Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả còn thấp.

- Thông tin kết quả giải quyết cho người dân chưa đa dạng.

- Trả lời phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp còn chậm và chưa thống kê được (Văn bản do UBND tỉnh chuyển, Văn bản do các Sở ngành và Doanh nghiệp gửi).

Để duy trì và sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính có hiễu quả theo Công văn số 1019/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN ngày 29/7/2020 của Sở Nội vụ. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương triển khai nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số SIPAS đáp ứng sự hài lòng của tổ chức công dân đối với sự phục vụ của Ban Quản lý như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật các văn bản quy phạm pháp luật các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến TTHC triển khai đầy đủ để doanh nghiệp người lao động biết, thực hiện.

2. Chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính trình UBND tỉnh phê duyệt để kịp thời tích hợp trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

3. Cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn đầy đủ dễ hiểu để doanh nghiệp dễ thực hiện cho Trung tâm hành chính công khi có sự thay đổi về biểu mẫu.

4. Tổ chức lấy ý kiến khách hàng về TTHC, sự phục vụ của CBCC Ban Quản lý, đánh giá phân tích và công khai, minh bạch các ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp, kịp thời đưa ra được các giải pháp khắc phục những thủ tục, quy trình chưa phù hợp.

5. Sắp xếp kiện toàn nhân sự ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả.


Người đăng tin: Phan Thị Thanh ThủyLượt người xem:  Views:   74
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức