Tin Tức
Thứ 3, Ngày 09/02/2021, 11:00
Chỉ thị về việc triệt để triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2021
(BDIZA) - Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triệt để triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Để triển khai triệt để các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã triệt để yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt Bluezone và yêu cầu người thân cùng thực hiện cài đặt.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn.

- Chủ tịch UBND cấp xã huy động toàn thể hệ thống chính trị, xã hội trong xã, phường, thị trấn vào cuộc theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để đề nghị, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone. Đảm bảo đến ngày 10/02/2021, đạt từ 60% trở lên người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn được cài ứng dụng Bluezone.

- Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo theo dõi, thu thập thông tin tình hình triển khai của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để kịp thời báo cáo tiến độ cho Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế triệt để yêu cầu cán bộ, nhân viên cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân; Yêu cầu người dân tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh phải cài đặt ứng dụng Bluezone.

4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn triệt để yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và cho người thân.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19: Chỉ đạo triệt để việc cài đặt ứng dụng Bluezone trong các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý.

6. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trưởng ban điều hành khu cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện: Chỉ đạo các khu cách ly y tế triệt để yêu cầu các công dân thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và những công dân thuộc diện phải xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn phải thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên địện thoại của mình.

7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tuyên truyền, đăng tải thông tin theo nhiều kênh đến người dân yêu cầu phải thực hiện cài đặt Bluezone; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị cung ứng dịch vụ OTT nhắn tin yêu cầu cài đặt đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cùng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tuyên truyền, yêu cầu người sử dụng lao động, công nhân, người lao động phải triệt để triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện (UBND cấp huyện tổng hợp các báo cáo của UBND cấp xã trên địa bàn) khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 15h00 hàng ngày qua hộp thư: bluezone@binhduong.gov.vn

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/

10. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên và đảm bảo nghiêm chế độ báo cáo.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi tình hình triển khai và báo cáo UBND tỉnh.​

Toàn văn chỉ thị:  Tải về 03-CT.signed.pdf

Từ Văn Lên​​​

Lượt người xem:  Views:   171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức