Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/02/2021, 10:00
Hướng dẫn tạm thời thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý lao động trong khu công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2021
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 643/BQL-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý lao động trong khu công nghiệp.

            Năm 2021, nhiều​ Bộ Luật được ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung, có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý, hàng loạt Văn bản quy phạm pháp luật thay đổi cũng như việc ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện TTHC các lĩnh vực đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Trong đó Nghị định đã quy định rõ về biểu mẫu, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực việc làm, lao động tiền lương và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

          Căn cứ văn bản số 790/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 09/02/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương. Trên cơ sở Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố ban hành ngày 02/6/2020, sau khi rà soát về cơ bản TTHC lĩnh vực việc làm không có nhiều thay đổi, chỉ thay đổi về cơ sở pháp lý, bổ sung thêm 01 thủ tục gia hạn giấy phép lao động (về lệ phí gia hạn giấy phép lao động hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang trình Hội đồng nhân dân xem xét mức phí bằng với lệ phí cấp lại giấy phép lao động), bỏ thủ tục nhận thang bảng lương.

          Để không bị gián đoạn hoặc tạm ngưng tiếp nhận thủ tục hành chính do Ban Quản lý thực hiện, trên cơ sở Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Ban Quản lý đã xây dựng 08 thủ hành chính tạm thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định, để minh bạch, công khai và tiếp nhận thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị:

  1. Phòng kiểm soát TTHC – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ hướng dẫn Ban Quản lý thực hiện theo quy định.
  2. Trung tâm Hành chính công hỗ trợ, cập nhật các quy trình theo hướng dẫn tạm thời thực hiện TTHC do Ban Quản lý đã xây dựng.
    Đính kèm các biểu mẫu và hướng dẫn cách thức thực hiện.
    Ban Quản lý rất mong nhận được sự phối hợp của Phòng kiểm soát TTHC và Trung tâm Hành chính công.

          ​ Trân trọng./.

Nội dung Công văn 643/BQL-VP và Bộ TTHC lĩnh vực Lao động:  Tải về 643_-_BQLVP_-_25022021_signed.pdf

Từ Văn Lên

Lượt người xem:  Views:   1217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức