Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/02/2021, 10:00
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 02/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2021
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 02/2021 đạt được kết quả như sau:

1. Công tác quy hoạch và xây dựng:

- Cấp giấy phép xây dựng: Cấp 14 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 174.380,15 m2 và tổng vốn xây dựng 632 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép 31 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 317.370,17 m2 và tổng vốn xây dựng 755,12 tỷ đồng.

- Hoàn công công trình: Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng cho 23 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 280.714 m2. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 35 công trình với diện tích 376.173 m2, giá trị hợp đồng xây dựng 1.578,75 tỷ đồng.

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng:

+ Đã thẩm định thiết kế cơ sở 7 công trình với tổng mức đầu tư 164,1 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định 15 công trình với tổng mức đầu tư 845,19 tỷ đồng.

+ Đã thẩm định thiết kế xây dựng 8 công trình với tổng dự toán xây dựng 281,69 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định 14 công trình với tổng mức đầu tư 555,28 tỷ đồng.

+ Đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 12 công trình với tổng mức đầu tư 26,35 tỷ đồng và tổng dự toán xây dựng 25,35 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định 20 công trình với tổng mức đầu tư 61,62 tỷ đồng và tổng dự toán xây dựng 57,29 tỷ đồng.

- Kiểm tra công trình xây dựng không phép: 01 công trình và đã lập hồ sơ chuyển Thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm 01 công trình trên. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 3 công trình.

- Các KCN đã cho 3 dự án thuê đất với tổng diện tích 45.610 m2 và 5 dự án thuê nhà xưởng với tổng diện tích 13.046,49 m2. Lũy kế từ đầu năm đến đã cho 7 dự án thuê đất với tổng diện tích 237.098,7 m2 và 23 dự án thuê nhà xưởng với tổng diện tích 60.250,49 m2.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN:

2.1. Đầu tư trong nước: Thu hút 383,8 tỷ đồng. Trong đó, cấp mới 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 332 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn 01 dự án với số vốn tăng thêm 51,8 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hút được 383,8 tỷ đồng, tăng 153,53% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 31,98% kế hoạch năm 2021. Trong đó cấp mới 4 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 332 tỷ đồng tăng 03 lần về số dự án và tăng 32,8% về số vốn so với cùng kỳ.

2.2. Đầu tư nước ngoài: Thu hút được 249,3 triệu đôla Mỹ. Trong đó cấp mới 08 dự án với vốn đầu tư 231,4 triệu đôla Mỹ, điều chỉnh tăng vốn 09 dự án với số vốn tăng thêm 17,9 triệu đôla Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hút 292,2 triệu đôla Mỹ, tăng 144,30% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 21,48% kế hoạch năm 2020. Trong đó cấp mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 271,7 triệu đôla Mỹ, tăng 20% về số dự án và tăng 681,80% về số vốn so với cùng kỳ; 14 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 20,5 triệu đôla Mỹ, giảm 33,33% về số dự án và giảm 75,88% về vốn so với cùng kỳ.

Trong tháng chấm dứt hoạt động 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 4.680.000 đôla Mỹ và 01 dự án nước ngoài giảm vốn đầu tư với với số vốn đầu tư đăng ký giảm 1.000.000 đôla Mỹ.

Như vậy, đến nay các KCN Bình Dương có 2.961 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.305 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 24,4 tỷ đôla Mỹ và 656 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 75.521.461 tỷ đồng.

3. Công tác quản lý doanh nghiệp:

- Công tác quản lý xuất nhập khẩu: Trong tháng, không phát sinh. 

- Giấy phép VPĐD: Trong tháng, không phát sinh. 

Nắm tình hình thực hiện các chủ trương chính sách, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sau Tết.

4. Công tác quản lý môi trường:

- Trong tháng, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 10 doanh nghiệp: Kiểm tra 01 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra 04 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra 01 doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường làm căn cứ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra 03 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; kiểm tra 01 doanh nghiệp về các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

Công tác phối hợp: Lập và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh kiểm tra 05 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường.

- Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 03 dự án; phê duyệt 07 hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận 05 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án cho 05 doanh nghiệp; chấp thuận đủ điều kiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của 01 doanh nghiệp.
​​5. Công tác quản lý lao động:

-   Cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài:

+ Cấp mới: Cấp 478 giấy phép lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp 982 giấy phép.

+ Cấp lại: Cấp lại 250 giấy phép lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp 577 giấy phép.

- Nội quy lao động: Tiếp nhận 54 hồ sơ và ra thông báo chỉnh sửa, bổ sung 19 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 75 nội quy lao động được doanh nghiệp đăng ký mới và đăng ký lại.

- Thỏa ước lao động tập thể: Tiếp nhận 27 hồ sơ và ra thông báo chỉnh sửa, bổ sung 03 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 60 thỏa ước lao động tập thể.

- Xác nhận 04 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nước ngoài. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã xác nhận 07 trường hợp.

- Tổng hợp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trình UBND tỉnh cho 203 lượt doanh nghiệp với số lao động dự kiến tuyển dụng là 912 lao động.

- An toàn vệ sinh thực phẩm: Trong tháng, nhìn chung tình hình an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.

- Về tình hình ngừng việc tập thể/đình công: Trong tháng đã xảy ra 08 vụ tranh chấp lao động tập thể: Công ty TNHH Yao-I Việt Nam (KCN Việt Nam – Singapore II), Công ty TNHH Tiger Alwin (KCN Sóng Thần 2), Công ty TNHH Odisri Việt Nam (KCN Tân Bình), Công ty TNHH Sản xuất nhựa và điện tử Yuen Fung Việt Nam (KCN Mỹ Phước 3), Công ty TNHH Tủ bếp Zhong Lin (KCN Nam Tân Uyên mở rộng), Công ty TNHH Peng Hui (KCN Việt Hương 2), Công ty TNHH Công nghệ Long Bao Xiang (KCN Việt Hương 2), Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (KCN Rạch Bắp) với sự tham gia của 3.442/4.502 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp này. Nguyên nhân tranh chấp chủ yếu do người lao động yêu cầu chủ doanh nghiệp chi trả tiền thưởng Tết Nguyên đán, tăng mức thưởng, hoặc do doanh nghiệp chậm thông báo mức thưởng; yêu cầu doanh nghiệp ngoài việc chi tiền thưởng tết phải chi trả đủ lương tháng 01/2021 trước khi nghỉ (do kỳ nghỉ tết chưa đến ngày nhận lương như quy định cùa doanh nghiệp). Hiện toàn bộ người lao động đã quay trở lại làm việc.

* Tình hình lao động trước, trong và sau Tết năm 2021

- Trước Tết Nguyên đán năm 2021, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý đã ban hành văn bản thông báo đến Chủ đầu tư các KCN và các Doanh nghiệp KCN: Về việc treo Quốc kỳ, nghỉ Tết và bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy cháy, nỗ các KCN trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Thông báo số 374/BQL-VP ngày 29/01/2021).

+ Để nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình trả lương, thưởng cho người lao động dịp tết Nguyên đán tân sửu; thống kê tình hình lao động xa quê ở lại Bình Dương đón tết do khó khăn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ban Quản lý đã ban hành nhiều văn bản gửi đến các doanh nghiệp và người lao động thực hiện.

+ Đa số các doanh nghiệp đều chi trả tiền lương, thưởng tết cho người lao động theo đúng kế hoạch; bố trí lịch nghỉ tết, tổ chức các hoạt động vui tươi cho công nhân như họp mặt, tất niên, tặng quà. Mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp nước ngoài là 2 tỷ đồng/người thuộc về Công ty TNHH Fes Việt Nam (KCN Việt Nam – Singapore). Mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp trong nước là 408 triệu đồng/người thuộc về Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Bình Dương (KCN Sóng Thần 2). Mức thưởng thấp nhất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước là 4.730.000 đồng/người. Tính chung, mức thưởng bình quân cho người lao động ở cả 2 khu vực khoảng 8.301.000 đồng/người. Đối với những lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì các doanh nghiệp thưởng theo tỷ lệ số tháng làm việc.

+ Theo thống kê sơ bộ, dự kiến có khoảng 107.282 công nhân, lao động (chiếm tỷ lệ 22,42% trên tổng số lao động), không về quê ăn Tết do không có điều kiện và do tình hinh dịch bệnh COVID-19. Ban Quản lý đã phối hợp với Công đoàn các KCN tổ chức chăm lo cho số công nhân trên, đảm bảo có điều kiện vui xuân. Ngoài ra, Ban Quản lý phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên người lao động trong các Khu công nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Y tế và UBND tỉnh đợt 1 cho trên 100 doanh nghiệp với tổng số lao động trên 15.000 người.

- Trong Tết có 38 doanh nghiệp làm việc trong Tết với số lượng 6.082 lao động.

Qua nắm tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ trong Tết; các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã tổ chức trực nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự và không để xảy ra cháy, nổ.

- Sau Tết Nguyên đán năm 2021 tính đến ngày 19/02/2021, có khoảng 1.285/2.008 (64%) doanh nghiệp trở lại hoạt động sau Tết, với 392.310/478.427 (chiếm 82%) lao động trở lại làm việc.

+ Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, trước Tết người lao động xin nghỉ việc, sau Tết người lao động gặp khó khăn trong việc trở lại làm việc; một số doanh nghiệp đầu năm có đơn hàng sản xuất, có kế hoạch mở rộng sản xuất, nên nhu cầu tuyển dụng đầu năm tăng so với cùng kỳ, qua thống kê đến ngày 19/02/2021 có 179 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng, với nhu cầu tuyển dụng 41.479 lao động.

+ Ban Quản lý đã ban hành Văn bản số 587/BQL-LĐ ngày 17/02/2021 yêu cầu Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; người đứng đầu có trách nhiệm báo cáo tình hình lao động người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp, về nước nghỉ lễ nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 và chuẩn bị quay trở lại Việt Nam làm việc; người lao động đã từng đi, đến vùng dịch và các địa điểm có liên quan do Bộ Y tế thông báo, xây dựng phương án phòng, chống dịch; yêu cầu người lao động phải khai báo y tế trung thực trước khi vào làm việc, thực hiện nghiêm "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế.

6. Tình hình giải quyết khiếu nại:

Trong tháng tiếp nhận 14 đơn khiếu nại của người lao động đối với doanh nghiệp (Hòa giải thành: 08 vụ, Không thành: 06 vụ).

7. Tình hình an ninh trật tự và phòng chống cháy, nổ trong KCN: Trong tháng tình hình an ninh trật tự trong KCN ổn định.

8. Công tác cải cách hành chính:

- Công tác văn thư: Tiếp nhận 691 văn bản, trong đó: Trung ương 10, Địa phương 331, Doanh nghiệp 350. Phát hành 602 văn bản, trong đó: Công văn 418, Báo cáo 16, Quyết định 19, Biên bản 18, Thông báo 83, Giấy phép xây dựng 20, Xác nhận môi trường 15, Phiếu chuyển văn bản 08 và Kế hoạch 05. Ngoài ra, còn phát hành 69 văn bản khác: thư mời họp 64, sao y bản chính 05.

- Công tác tiếp nhận hồ sơ một cửa: Tiếp nhận 1.458 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua mạng 12 hồ sơ. Kết quả: 113 hồ sơ đang xử lý, 1.330 hồ sơ xử lý xong, 15 hồ sơ hũy.  

- Trả kết quả qua bưu điện: Có 11 hồ sơ trả kết quả qua đường bưu điện (Đề nghị bổ sung 1 hồ sơ).

9. Một số công tác khác trong tháng:

Dự: Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT Miền Đông Nam Bộ; Tiếp Tổng Lãnh sự Liên ban Nga đến chào xã giao nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 của Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương; Họp trao đổi một số vấn đề liên quan đến quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ; Chương trình "Tết vì người nghèo – Xuân Tân Sửu" và Lễ hội Xuân hồng năm 2021; Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình "hành trình Xuân với trẻ em khó khăn" tỉnh Bình Dương năm 2021; Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2021; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba (mở rộng) Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2020; Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong LLVT tỉnh năm 2021.​

Tổ chức thành công Tổng kết hoạt động cơ quan và Hội nghị CBCC năm 2020 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.​

Từ Văn Lên

Lượt người xem:  Views:   205
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức