Tin Tức
Thứ 3, Ngày 14/10/2014, 12:32
Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/10/2014
(BDIZA) – UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 v/v ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2014 và thay thế cho Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010.

Theo đó, đối tượng được xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (viết tắt là thẻ ABTC) là doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Việt Nam có tham gia trực tiếp đến các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự hội nghị, hội thảo và thực hiện các mục đích kinh tế khác tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC; công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương được giao nhiệm vụ thường xuyên tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác tại các nước hoặc vùng lãnh thổ trong khối APEC.

Điều kiện để được xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC:

 

Đối với doanh nghiệp có doanh nhân đề nghị xin sử dụng thẻ ABTC: Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nội dung khác mà pháp luật có quy định; có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu 05 tỉ đồng (hoặc tương đương) trong năm gần nhất; có năng lực sản xuất kinh doanh hoặc đã hợp tác hoặc thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC.

 

Doanh nhân đề nghị xin sử dụng thẻ ABTC phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự; có hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm - kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, đã từng có ít nhất 01 lần nhập cảnh vì mục đích thương mại vào một trong các nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ ABTC; có nhu cầu thường xuyên với các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC.

 

Riêng đối với công chức, viên chức Nhà nước phải có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC. Được giao nhiệm vụ thường xuvên tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.

 

Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. Hồ sơ đủ điều kiện được phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh và trả kết quả trong vòng 20 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần xác minh thì không quá 36 ngày làm việc. Đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các quy định theo nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát hiện vi phạm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nguồn: www.binhduong.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   1228
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức