Tin Tức
Thứ 2, Ngày 05/04/2021, 09:00
Thể lệ “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên internet của tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/04/2021
(BDIZA) - Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-HĐPH ngày 17/3/2021 và Quyết định số 36/QĐ-HĐPH ngày 17/3/2021 của Hội đồng Phối hơp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên internet của tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Cuộc thi) và thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi quy định Thể lệ Cuộc thi.

​Nội dung chi tiết:  Tải về 44-BTC.signed.pdf   

  Tải về T03-29_THE_LE_cuoc_thi_tim_hieu_phap_luat_ve_bau_cu_dai_bieu_HDND_va_Quoc_hoi_tren_internet.docx   

Tải về T03-29_PHU_LUC_kem_theo_Thele.docx

Từ Văn Lên

Lượt người xem:  Views:   56
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức