Tin Tức
Thứ 6, Ngày 01/01/2021, 11:00
HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/01/2021
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến pháp luật lao động của các doanh nghiệp:

1. Việc tổ chức làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm:

Trả lời văn bản của một số doanh nghiệp thắc mắc về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ trong năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương có ý kiến như sau:

         Công ty căn cứ theo Ngành nghề kinh doanh của công ty để xác định trường hợp làm thêm không quá 300 giờ trong một năm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, những trường hợp phải giải quyết công việc mang tính cấp bách không thể trì hoãn thì Công ty có thể tổ chức làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Khi tổ chức làm thêm giờ, Công ty phải thỏa thuận với người lao động và có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn cơ sở. Do đó, Công ty cần bổ sung hồ sơ chứng minh về việc phải giải quyết những công việc mang tính cấp bách, không thể trì hoãn, gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương để có cơ sở xem xét. Công ty chỉ được phép tổ chức làm thêm không quá 300 giờ trong năm sau khi đã bổ sung đầy đủ những hồ sơ nêu trên và có ý kiến bằng văn bản của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

2. Về việc thanh toán tiền phép năm chưa sử dụng cho người lao động:

Trả lời văn bản của một số doanh nghiệp thắc mắc về việc thanh toán tiền phép năm chưa sử dụng cho người lao động​, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương có ý kiến như sau:​​

         Theo quy định tại khoản 3, Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Tại khoản 4, Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần”. Như vậy, hằng năm Công ty phải thông báo trước kế hoạch nghỉ phép cho người lao động biết sau khi đã tham khảo ý kiến của người lao động. Các trường hợp người lao động có nhu cầu nghỉ phép năm để giải quyết việc riêng cần thiết, không trùng với kế hoạch mà Công ty đã công bố, có thể báo trước/ thỏa thuận với Công ty để được nghỉ. Thời gian báo trước tùy theo mức độ cần thiết của người lao động, cần linh hoạt tránh cứng nhắc gây khó khăn cho người lao động. Trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được Công ty thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

3. Về việc làm thêm giờ đối với lao động nữ đang mang thai:

Trả lời văn bản của một số doanh nghiệp thắc mắc về việc làm thêm giờ đối với lao động nữ đang mang thai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương có ý kiến như sau:

      * Khoản 1, 2 Điều 137 Bộ Luật Lao động 2019 quy định:
1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:
a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.
2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
      * Điểm c, Khoản 4, Điều 80, Nghị định 145/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính phủ quy định trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm việc trong thời gian được nghỉ.
       Như vậy, Công ty không được bố trí cho lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi làm thêm giờ. Lao động nữ mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại, được giảm 01 giờ làm việc trong ngày, tiền lương được hưởng đủ theo hợp đồng lao động (100%); trường hợp đồng ý làm việc vào giờ được nghỉ trong ngày (giờ thứ 8) hoặc làm thêm giờ thì ngoài tiền lương được hưởng của giờ này theo quy định, người lao động được trả tiền lương do làm việc, mức lương đủ theo hợp đồng lao động, riêng tiền lương từ giờ thứ 9 trở đi được hưởng theo quy định tại Điều 98, Bộ Luật Lao động 2019. 
      Đối với các công việc cụ thể tại đơn vị mình, đề nghị Công ty căn cứ quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại/ đặc biệt nặng nhọc, độc hại để áp dụng cho phù hợp.
4. Về việc chi trả chi phí tuyển dụng cho người lao động:
      Trả lời văn bản của một số doanh nghiệp thắc mắc về việc chi trả chi phí tuyển dụng cho người lao động, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương có ý kiến như sau:
       Khoản 2, Điều 16 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết họp đồng lao động nêu: “Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu”.
Như vậy, Công ty không phải trả chi phí cho việc chứng thực hồ sơ cá nhân, chi phí khám sức khỏe của người lao động, khi người lao động cung cấp thông tin để giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong quá trình tuyển dụng, nếu phát sinh chi phí tuyển dụng khác Công ty phải chi trả (quy định tại Khoản 2, Điều 11, Bộ Luật Lao động 2019).
5. Về việc áp dụng quy định giảm giờ làm đối với lao động nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi:
  Trả lời văn bản của một số doanh nghiệp thắc mắc về việc áp dụng quy định giảm giờ làm đối với lao động nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi​, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương có ý kiến như sau:
        Khoản 2, Điều 137, Bộ luật Lao động 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
       Như vậy, việc áp dụng quy định trên được thực hiện kể từ khi người lao động thông báo cho người sử dụng lao động biết.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương


Lượt người xem:  Views:   114
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức