Tin Tức
Thứ 4, Ngày 08/09/2021, 09:00
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt "Toàn tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/09/2021
(BDIZA) - Nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tập trung ngăn chặn, đẩy lùi và sớm kiểm soát dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt "Toàn tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, người lao động và mọi người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện tốt "mục tiêu kép". Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh nỗ lực, bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để có giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Cấp ủy và chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, có phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.

Lực lượng tuyến đầu chống dịch như cán bộ và nhân viên ngành Y tế, Quân đội, Công an, lực lượng tình nguyện viên… tiếp tục thi đua với quyết tâm cao nhất, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân; thi đua giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm, thu nhập và chăm lo tốt đời sống của người lao động.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn; chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly; thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây, góp phần đẩy lùi và chiến thắng đại dịch trong thời gian sớm nhất.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thi đua đồng hành cùng các sở, ngành, địa phương, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch; tham gia hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Cơ quan thông tấn, báo chí thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền; thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, tấm gương tiêu biểu với tinh thần "Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; cổ vũ và lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tiếp thêm sức mạnh trong công tác phòng, chống dịch.

Kế hoạch:  Tải về 4500-KH.signed.pdf

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Lượt người xem:  Views:   194
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức