Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mới
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Yến Ngày gửi: 27/5/2017 09:36:50 AM
Lĩnh vực: Đầu tư Số lượt người xem: 69
Nội dung: Kính gửi : Ban Quản lý KCN Bình Dương!

Công ty chúng tôi dự kiến  thành lập công ty mới đầu tư vào KCN Nam Tân Uyên . Giai đoạn đầu chúng tôi sẽ xây dựng nhà xưởng cho thuê .
Quý cơ quan cho tôi hỏi : Công ty mới đầu tư này có được hưởng ưu đãi thuế TNDN (miễn 2 năm và giảm 50% trong vòng 4 năm tiếp) hay không ?

Cám ơn quý cơ quan ! 
Thông tin phản hồi
Người trả lời:
Ngày trả lời:
Trả lời:
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
Ảnh
Video
Audio
Hỏi Đáp Công Dân