Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin Báo cáo Tổng kết.
Người gửi: Nguyễn Văn Linh Ngày gửi: 14/8/2016 21:43:48 PM
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Số lượt người xem: 364
Nội dung: Kính mong Ban quản lý các KCN Bình Dương cho tôi được nghiên cứu hoặc có hình thức nghiên cứu Báo cáo hoạt động của Ban quản lý các KCN giai đoạn 2001 - 2015 (Diện tích đến hết 2015, số doanh nghiệp đã đăng ký, số vốn đăng ký...)
Tôi rất cần để bổ sung số liệu cho đề tài Luận án tiến sĩ.
Xin chân thành cảm ơn.
Thông tin phản hồi
Người trả lời:
Ngày trả lời:
Trả lời:
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
Ảnh
Video
Audio
Hỏi Đáp Công Dân