Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thông tin trong Giấy Chứng Nhận Đầu Tư thay đổi
Người gửi: Nguyễn Chánh Quốc Ngày gửi: 28/8/2015 00:00:00 AM
Lĩnh vực: Đầu tư Số lượt người xem: 798
Nội dung: Kính gửi: Ban Quản Lý các Khu công nghiệp Bình Dương. Chúng tôi, công ty TNHH Acrylic Idea Factory East, với Giấy chứng nhận đầu tư số: 462045000261 cấp ngày: 24/09/2007, thay đổi lần 5 ngày: 26/04/2014, MST: 3700834630. Do hộ chiếu của Tổng Giám Đốc công ty, người đại diện theo pháp luật: Ông Eduardo Ramos, vừa được cấp mới có số hộ chiếu mới: 534181593 cấp ngày: 19/08/2015 (số hộ chiếu cũ ghi trên giấy CNĐT là: 216663465 cấp ngày: 03/01/2006), vì vậy chúng tôi xin hỏi: công ty sẽ phải thực hiện các việc gì để cập nhật thông tin trên theo đúng quy định. Chân thành cảm ơn. Trân Trọng.
Thông tin phản hồi
Người trả lời: System Account
Ngày trả lời: 28/8/2015 00:00:00 AM
Trả lời: Chào anh! Trường hợp điều chỉnh lại giấy phép đầu tư do người đứng tên trên giấy phép đầu tư thay đổi số hộ chiếu mới, anh liên hệ sở kế hoạch đầu tư phòng đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn xử lý vì theo Luật đầu tư mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Ban quản lý chỉ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phần dự án, riêng phần đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở kế hoạch đầu tư cấp. Thân chào!
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
Ảnh
Video
Audio
Hỏi Đáp Công Dân