Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI KCN
Người gửi: Phạm Ngọc Như Ngày gửi: 23/6/2016 16:34:01 PM
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp Số lượt người xem: 3085
Nội dung: Dear Anh/ Chị!

Vui lòng cho em hỏi em có thấy thông tin dánh sách doanh nghiệp nhưng em không cách nào mở được. Có thể hỗ trợ giúp em không ạ?

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Nguyễn Bảo Vinh
Ngày trả lời: 5/7/2016 09:45:24 AM
Trả lời: Bạn có thể truy cập lại vào địa chỉ này để tải danh sách: http://kcn.binhduong.gov.vn/Lists/ThongTinCacKCN/DispForm.aspx?ID=28&PageIndex=2&CategoryId=Ph%C3%A2n%20lo%E1%BA%A1i&InitialTabId=Ribbon.Read
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
Ảnh
Video
Audio
Hỏi Đáp Công Dân