Đầu tư

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 12
STTSố ký hiệuTrích yếuTải về
1118/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 
2114/2015/NĐ-CPSửa đổi bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế
 
3111/2015/NĐ-CPVề phát triển công nghiệp hỗ trợ
 
404/2013/TT-BLĐTBXHSửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 
503/2009/TT-BXDThông tư quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/02/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 
604/2008/QĐ-BXDQuyết định về việc ban hành: "Quy chuần kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"
 
734/2008/NĐ-CPNghị định của CP số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN
 
8139/2007/NĐ-CPNghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập tổ chức quản lý hoạt động tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp
 
9108/2006/NĐ-CPNghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khuyến khích và ưu đãi đầu tư quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam
 
1059/2005/QH11Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khuyến khích và ưu đãi đầu tư quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài
 
Ảnh
Video
Audio