Giới thiệu
Thứ 4, Ngày 23/03/2016, 12:00
Giới Thiệu Vị trí - Chức năng Ban Quản lý
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2016
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND: Tải về 08-2023-_QD.signed.pdf
Lượt người xem:  Views:   11572
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Giới thiệu