Tin Tức
Thứ 3, Ngày 19/06/2018, 14:00
Thông báo về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/06/2018
(BDIZA) - Ngày 18/6/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành văn bản số 2315/BQL-DN về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Nội dung như sau:

Kính gửi: Các Doanh nghiệp khu công nghiệp


         Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu công nghiệp quy định tại Điều 36, 37 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 và Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

         Căn cứ Điều 109, Điều 110 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Điều 80 của Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó định kỳ hàng năm trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Doanh nghiệp gửi báo cáo tài chính năm về Ban Quản lý. Nhưng đến nay, một số doanh nghiệp chưa gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định.

         Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước được thống nhất và chính xác, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp Bình Dương (chi tiết theo danh sách doanh nghiệp đính kèm) thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp như sau:

          1. Báo cáo tài chính năm 2017 (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước), báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: gửi về Ban Quản lý trước ngày 15 tháng 8 năm 2018.

          2. Doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 3 hình thức gửi:

          - Gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, quầy 25, 26, tầng 1, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

          - Gửi trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, quầy 25, 26, tầng 1, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

          - Hoặc gửi trực tiếp tại phòng Đại diện của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tại các khu công nghiệp.

Doanh nghiệp có yêu cầu hướng dẫn thực hiện vui lòng liên lạc: Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, điện thoại: 02743.848.223. Fax: 02743.823.984

          Ban Quản lý đánh giá cao sự hợp tác của Quý doanh nghiệp và khẳng định những thông tin được cung cấp trong báo cáo này được bảo mật chỉ phục vụ cho mục đích thống kê.

          Trân trọng./.


Đính kèm văn bản: Tải về 2315 - BQLLD - 18062018.PDF


Văn phòng Ban Quản lý
Lượt người xem:  Views:   833
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức