Quy Hoạch và Xây Dựng
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp với điều kiện không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch trong các khu công nghiệp Bình DươngPhân loại Quy hoạch và Xây dựngTinĐiều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp với điều kiện không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch trong các khu công nghiệp Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio