Tin Tức - Báo cáo đề xuất GPMT
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Juwon Việt Nam (KCN Rạch Bắp) 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Thuộc Da Sài Gòn Tantec (KCN Việt Hương 2) 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam (VSIP II-A) và Công ty TNHH Quốc tế MPF Việt Nam (KCN Bàu Bàng) 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Phước 2) 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Gunze Plastics & Engineering Việt Nam 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH MTV SKM Việt Nam 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Sr Suntour (Việt Nam) (khu công nghiệp Quốc tế Protrade) 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Genepa Việt Nam, Công ty TNHH SNB và Công ty TNHH Tanaway 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Công ty TNHH Kitty Textile VN - KCN Việt Hương 2, Công ty TNHH Sing Industrial Gas VietNam - KCN Mỹ Phước 3, Công ty TNHH Gỗ Chân Tâm - KCN KSB 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Au Yue (Khu công nghiệp (Khu công nghiệp Tân Bình) 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Triển khai phổ biến Kế hoạch số 392/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinTriển khai phổ biến Kế hoạch số 392/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ/HinhCMS/2024-02/PBGDPL_Key_20022024155618.jpg
(BDIZA) – Ngày 24 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số số 392/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các nội dung chủ yếu như sau:
2/20/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tưThông báoTinThông báo triển khai thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư/HinhCMS/2024-02/15022024_Key_15022024111405.jpg
(BDIZA) - Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung cụ thể:
2/15/2024 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Thường trú UMW Equipment & Engineering PTE LTD tại tỉnh Bình DươngThông báoTinThông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Thường trú UMW Equipment & Engineering PTE LTD tại tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2024-02/07022024_Key_07022024110602.jpg
(BDIZA) - Ngày 06/02/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Thường trú UMW Equipment & Engineering PTE LTD tại tỉnh Bình Dương. Căn cứ Điều 35, Điều 36, Điều 37 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi xem xét hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo như sau:
2/7/2024 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024Thông báoTinThông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024/HinhCMS/2024-01/29012024_Key_29012024152402.jpg
(BDIZA) – Ngày 26/01/2024, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 293/BQL-VP về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thông báo đến các Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp khu công nghiệp
1/29/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam/HinhCMS/2024-01/Thong tin QH_Key_29012024144538.jpg_Key_29012024144538.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam
1/29/2024 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Juwon Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Juwon Việt Nam/HinhCMS/2024-02/CapPhepMoiTruong_Key_06022024094825.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Juwon Việt Nam (KCN Rạch Bắp)
1/26/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Thuộc Da Sài Gòn TantecBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Thuộc Da Sài Gòn Tantec/HinhCMS/2024-02/CapPhepMoiTruong_Key_06022024094150.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Thuộc Da Sài Gòn Tantec (KCN Việt Hương 2)
1/23/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế MPF Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế MPF Việt Nam/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_16012024094018.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam (VSIP II-A) và Công ty TNHH Quốc tế MPF Việt Nam (KCN Bàu Bàng)
1/12/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_09012024090606.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Phước 2)
1/9/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH: Asama Japan International Việt Nam, DS Vina, Công nghệ Vật liệu Hóa chất Dong Ying Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH: Asama Japan International Việt Nam, DS Vina, Công nghệ Vật liệu Hóa chất Dong Ying Việt Nam/HinhCMS/2024-01/GPMT_Key_08012024094803.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấp phép môi trường cho Công ty TNHH Asama Japan International Việt Nam (Giấy phép số 1/GPMT-BQL ngày 05/01/2024), Công ty TNHH DS Vina (Giấy phép số 3/GPMT-BQL ngày 05/01/2024), Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Hóa chất Dong Ying Việt Nam (Giấy phép số 2/GPMT-BQL ngày 05/01/2024)
1/8/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp doanh nghiệp, công dân định kỳ năm 2024 Thông báoTinThông báo Lịch tiếp doanh nghiệp, công dân định kỳ năm 2024 /HinhCMS/2024-01/05012024_Key_05012024160811.jpg
(BDIZA) - Ngày 04/01/2024, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 08/TB-BQL về Lịch tiếp doanh nghiệp, công dân định kỳ năm 2024
1/5/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Gunze Plastics & Engineering Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Gunze Plastics & Engineering Việt Nam/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_05012024152732.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Gunze Plastics & Engineering Việt Nam
1/3/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH MTV SKM Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH MTV SKM Việt Nam/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_05012024152330.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH MTV SKM Việt Nam
1/2/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH: Alkana Việt Nam, Hock Hin (VN) Foodstuffs Manufacturing, TNHH Hsing Kwo Rubber (Việt Nam)Kết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH: Alkana Việt Nam, Hock Hin (VN) Foodstuffs Manufacturing, TNHH Hsing Kwo Rubber (Việt Nam)/HinhCMS/2024-01/GPMT_Key_08012024095943.jpg
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Alkana Việt Nam (Giấy phép số 90/GPMT-BQL ngày 27/12/2023), Công ty Hock Hin (VN) Foodstuffs Manufacturing (Giấy phép số 89/GPMT-BQL ngày 27/12/2023), Công ty TNHH Hsing Kwo Rubber (Việt Nam) (Giấy phép số 88/GPMT-BQL ngày 27/12/2023)
12/27/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộTin tức sự kiệnTinĐẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ/HinhCMS/2023-12/27122023_Key_27122023105308.jpg
(BDIZA) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công văn số 100/TCTCCTTHC về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.
12/27/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Sr Suntour (Việt Nam)Báo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Sr Suntour (Việt Nam)/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_09012024085952.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Sr Suntour (Việt Nam) (khu công nghiệp Quốc tế Protrade)
12/27/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH: Genepa Việt Nam, SNB và VietNam TanaWayBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH: Genepa Việt Nam, SNB và VietNam TanaWay/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_05012024151832.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Genepa Việt Nam, Công ty TNHH SNB và Công ty TNHH Tanaway
12/26/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam, Công ty TNHH Vision International, Công ty TNHH Loop Power Kết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam, Công ty TNHH Vision International, Công ty TNHH Loop Power /HinhCMS/2024-01/GPMT_Key_08012024101041.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấp phép môi trường cho Công ty TNHH Vision International (Giấy phép số 87/GPMT-BQL ngày 20/12/2023), Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam (Giấy phép số 87/GPMT-BQL ngày 25/12/2023), Công ty TNHH Loop Power (Giấy phép số 85/GPMT-BQL ngày 20/12/2023),
12/25/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Công ty TNHH Kitty Textile VN, Công ty TNHH Sing Industrial Gas VietNam, Công ty TNHH Gỗ Chân TâmBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Công ty TNHH Kitty Textile VN, Công ty TNHH Sing Industrial Gas VietNam, Công ty TNHH Gỗ Chân Tâm/HinhCMS/2023-12/CapPhepMoiTruong_Key_18122023161353.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Công ty TNHH Kitty Textile VN - KCN Việt Hương 2, Công ty TNHH Sing Industrial Gas VietNam - KCN Mỹ Phước 3, Công ty TNHH Gỗ Chân Tâm - KCN  KSB
12/18/2023 5:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Green Chem Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm Orion vina, Công ty TNHH Công Nghiệp Kolon Bình Dương, Công ty TNHH May Mặc KVAT, Công ty TNHH Thương hiệu SML Việt Nam, Công ty TNHH Rheem VNKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Green Chem Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm Orion vina, Công ty TNHH Công Nghiệp Kolon Bình Dương, Công ty TNHH May Mặc KVAT, Công ty TNHH Thương hiệu SML Việt Nam, Công ty TNHH Rheem VN/HinhCMS/2023-12/GPMT_Key_18122023152927.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấp phép môi trường cho 02 Công ty: gồm Công ty TNHH Green Chem Việt Nam - KCN Sóng Thần 3 (Giấy phép số 77/GPMT-BQL ngày 01/12/2023); Công ty TNHH Thực phẩm Orion vina - KCN Mỹ Phước 2 (Giấy phép số 78/GPMT-BQL ngày 06/12/2023); Công ty TNHH Công Nghiệp Kolon Bình Dương - KCN Bàu Bàng mở rộng (Giấy phép số 76/GPMT-BQL ngày 30/11/2023); Công ty TNHH May Mặc KVAT - KCN Nam Tân uyên (Giấy phép số 74/GPMT-BQL ngày 27/11/2023); Công ty TNHH Thương hiệu SML Việt Nam - KCN Đồng An 2 (Giấy phép số 73/GPMT-BQL ngày 27/11/2023), Công ty TNHH Rheem Việt Nam  - KCN Đồng An 2 (Giấy phép số 72/GPMT-BQL ngày 27/11/2023),
12/18/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Việt Nam Janie Color Plastics, Công ty TNHH Tombow Việt Nam, Công ty TNHH Dệt Wei-Dean Việt Nam, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, Công ty TNHH Yourway Tech VNKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Việt Nam Janie Color Plastics, Công ty TNHH Tombow Việt Nam, Công ty TNHH Dệt Wei-Dean Việt Nam, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, Công ty TNHH Yourway Tech VN/HinhCMS/2023-12/GPMT_Key_18122023155806.jpg
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường: Công ty TNHH Việt Nam Janie Color Plastics - KCN Đại Đăng (Giấy phép số 71/GPMT-BQL ngày 27/11/2023), Công ty TNHH Tombow Việt Nam - KCN VSIP (Giấy phép số 70/GPMT-BQL ngày 22/11/2023), Công ty TNHH Dệt Wei-Dean Việt Nam - KCN Mỹ Phước 2 (Giấy phép số 69/GPMT-BQL ngày 22/11/2023), Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam - KCN Mỹ Phước 2 (Giấy phép số 68/GPMT-BQL ngày 21/11/2023), Công ty TNHH Yourway Tech VN - KCN Nam Tân uyên mở rộng (Giấy phép số 70/GPMT-BQL ngày 21/11/2023).
12/18/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Luật số 23/2023/QH115 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinLuật số 23/2023/QH115 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam/HinhCMS/2023-12/18122023_1_Key_18122023151553.jpg
(BDIZA) - Ngày 24/6/2023 Quốc hội ban hành Luật số 23/2023/QH115 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
12/18/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Ban chấp hành Chi đoàn phối hợp Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý tổ chức chương trình Về nguồn và Lễ trưởng thành đoàn cho 03 đoàn viên Tin tức sự kiệnTinBan chấp hành Chi đoàn phối hợp Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý tổ chức chương trình Về nguồn và Lễ trưởng thành đoàn cho 03 đoàn viên /HinhCMS/2023-12/18122023_Key_18122023102322.jpg
(BDIZA) - Chiều ngày 15/12/2023, Ban chấp hành Chi đoàn Ban Quản lý phối hợp Chi bộ Văn phòng tổ chức chương trình Về nguồn và Lễ trưởng thành đoàn cho 03 đoàn viên nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).
12/18/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộTin tức sự kiệnTinBình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ/HinhCMS/2023-12/01122023_Key_01122023101146.jpg
(BDIZA) -Sáng 01-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Dành - ​Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trao Quyết định cho cán bộ.
12/1/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Au YueBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Au Yue/HinhCMS/2024-01/GPMT_Key_09012024082022.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Au Yue (Khu công nghiệp (Khu công nghiệp Tân Bình)
11/25/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Yourway Tech VN, Công ty TNHH Givaudan Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Yourway Tech VN, Công ty TNHH Givaudan Việt Nam/HinhCMS/2024-01/GPMT_Key_08012024103846.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấp phép môi trường cho Công ty TNHH Yourway Tech VN (Giấy phép số 67/GPMT-BQL ngày 21/11/2023), Công ty TNHH Givaudan Việt Nam (Giấy phép số 66/GPMT-BQL ngày 17/11/2023)
11/21/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Rega Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Rega Việt Nam/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_09012024143639.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Rega Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Bàng)
11/20/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc tuyên truyền hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023"Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc tuyên truyền hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023"/HinhCMS/2024-01/15112023_Key_12012024130619.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Ban Quản lý ban hành văn bản số 11789/BQL-DN về việc hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023"
11/15/2023 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Dynamo Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Dynamo Việt Nam/HinhCMS/2024-01/CapPhepMoiTruong_Key_12012024115209.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Dynamo Việt Nam (KCN Đồng An 2)
11/15/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác bảo vệ môi trườngThông báoTinBáo cáo công tác bảo vệ môi trường/HinhCMS/2023-11/14112023_Key_30112023102734.jpg
(BDIZA) - ngày 14/11/2023, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 11773/BQL-MT về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường thông báo đến các DN trong khu công nghiệp
11/14/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio