Tin Tức - Thông tin hồ sơ quy hoạch KCN
 
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lego Menufacturing VN 
 
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty Công ty TNHH DSR vina 
 
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam 
 
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Đông Tuấn Việt Nam 
 
BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH SR Suntour Việt Nam 
 
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH A.J. Plast Việt Nam 
 
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Paihong Việt Nam 
 
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Công nghiệp New Motion 
 
(BDIZA) - Ngày 28//2023, Ban Quản lý KCN Bình Dương ban hành Văn bản số 7424/BQL- QLDA về việc lấy ý kiến Hội đồng thẩm định hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) KCN Cây trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 
 
(BDIZA) - Ngày 31/5/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Quyết định số 84/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Tư vấn lập nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 KCN Cây Trường 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộTin tức sự kiệnTinBình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ/HinhCMS/2023-12/01122023_Key_01122023101146.jpg
(BDIZA) -Sáng 01-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Dành - ​Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trao Quyết định cho cán bộ.
12/1/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác bảo vệ môi trườngThông báoTinBáo cáo công tác bảo vệ môi trường/HinhCMS/2023-11/14112023_Key_30112023102734.jpg
(BDIZA) - ngày 14/11/2023, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 11773/BQL-MT về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường thông báo đến các DN trong khu công nghiệp
11/14/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 04 Công ty: Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam, Công ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam, Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam và Công ty TNHH Kangnam Jevisco Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường 04 Công ty: Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam, Công ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam, Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam và Công ty TNHH Kangnam Jevisco Việt Nam/HinhCMS/2023-10/GPMT_Key_26102023090542.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấp phép môi trường cho 04 Công ty: gồm Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam - KCN VSIP (Giấy phép số 59/GPMT-BQL ngày 20/10/2023); Công ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam - KCN VSIP (Giấy phép số 60/GPMT-BQL ngày 23/10/2023); Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam - KCN Việt Nam Singapore II-A (Giấy phép số 61/GPMT-BQL ngày 23/10/2023), Công ty TNHH Kangnam Jevisco Việt Nam - KCN Mỹ Phước 3 (Giấy phép số 62/GPMT-BQL ngày 24/10/2023)
10/26/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho 02 Công ty: Công ty TNHH Anli (Việt Nam) Material Technology và Công ty TNHH LC foods Kết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho 02 Công ty: Công ty TNHH Anli (Việt Nam) Material Technology và Công ty TNHH LC foods /HinhCMS/2023-10/GPMT_Key_26102023085957.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép môi trường cho 02 công ty: Công ty TNHH Anli (Việt Nam) Material Technology - KCN VSIP - II-A (Giấy phép số 57/GPMT-BQL ngày 13/10/2023); Công ty TNHH LC foods - KCN Rạch Bắp (Giấy phép số 58/GPMT-BQL ngày 16/10/2023).
10/26/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm và thủ tục hành chính đặc tù lĩnh vực Quy hoạch kiến trúcThông báoTinQuyết định 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm và thủ tục hành chính đặc tù lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc/HinhCMS/2023-10/25102023_Key_25102023105013.jpg
(BDIZA) - Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm và thủ tục hành chính đặc tù lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
10/25/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Phối hợp, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tửThông báoTinPhối hợp, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử/HinhCMS/2023-11/25102023_Key_30112023100014.jpg
(BDIZA) - Ngày 25/10/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 11597/BQL-DN về việc phối hợp, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử
10/25/2023 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 03 Công ty: Công ty TNHH Lumens Vina, Công ty TNHH Jakob Sài Gòn và Công ty TNHH SX - TM Nhân Tuấn NhânBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 03 Công ty: Công ty TNHH Lumens Vina, Công ty TNHH Jakob Sài Gòn và Công ty TNHH SX - TM Nhân Tuấn Nhân/HinhCMS/2023-10/CapPhepMoiTruong_Key_25102023101818.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Lumens Vina - KCN Mỹ Phước 3, Công ty TNHH Jakob Sài Gòn - KCN VSIP II - A và Công ty TNHH SX - TM Nhân Tuấn Nhân - Chi nhánh Bình Dương - KCN KSB
10/24/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lego Menufacturing VNThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lego Menufacturing VN/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_23102023145843.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lego Menufacturing VN
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH DSR vinaThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH DSR vina/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_24102023073955.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty Công ty TNHH DSR vina
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lốp Kumho Việt NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_24102023074237.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Đông Tuấn Việt NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Đông Tuấn Việt Nam/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_24102023074558.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Đông Tuấn Việt Nam
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH SR Suntour Việt NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH SR Suntour Việt Nam/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_24102023074855.jpg
BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH SR Suntour Việt Nam
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH A.J. Plast Việt NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH A.J. Plast Việt Nam/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_24102023075423.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH A.J. Plast Việt Nam
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Paihong Việt NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Paihong Việt Nam/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_24102023075730.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Paihong Việt Nam
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Công nghiệp New MotionThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinHồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Công nghiệp New Motion/HinhCMS/2023-10/Thong tin QH_Key_24102023075947.jpg
(BDIZA) - Thông tin Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công ty TNHH Công nghiệp New Motion
10/23/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam)Báo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam)/HinhCMS/2023-10/CapPhepMoiTruong_Key_12102023151929.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam) - KCN Quốc tế Protrade
10/12/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho 02 Công ty: Công ty TNHH In ấn bao bì Callpack và Công ty TNHH FumeiKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho 02 Công ty: Công ty TNHH In ấn bao bì Callpack và Công ty TNHH Fumei/HinhCMS/2023-10/GPMT_Key_12102023152551.jpg
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường cho 02 Công ty gồm: Công ty TNHH In ấn bao bì Callpack - KCN Bàu Bàng (Giấy phép số 54/GPMT-BQL ngày 09/10/2023) và Công ty TNHH Fumei - KCN Bàu Bàng (Giấy phép số 55/GPMT-BQL ngày 09/10/2023)
10/12/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Fotai Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Fotai Việt Nam/HinhCMS/2023-10/CapPhepMoiTruong_Key_06102023140639.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Fotai Việt Nam - KCN Đại Đăng
10/6/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 04 Công ty: Công ty TNHH Chen Hung Tai Foods, Công ty TNHH ZRP Printing Việt Nam, Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam) và Công ty TNHH TP LandKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường 04 Công ty: Công ty TNHH Chen Hung Tai Foods, Công ty TNHH ZRP Printing Việt Nam, Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam) và Công ty TNHH TP Land/HinhCMS/2023-10/GPMT_Key_05102023091620.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép môi trường cho 04 công ty: Công ty TNHH Chen Hung Tai Foods - KCN VSIP II-A (Giấy phép số 49/GPMT-BQL ngày 29/9/2023); Công ty ZRP Printing Việt Nam - KCN VSIP II-A (Giấy phép số 50/GPMT-BQL ngày 29/9/2023); Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam) - KCN Sóng Thần 2 (Giấy phép số 51/GPMT-BQL ngày 29/9/2023) và Công ty TNHH TP Land - KCN Đại Đăng (Giấy phép số 52/GPMT-BQL ngày 29/9/2023)
10/5/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 03 Công ty: Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina, Công ty TNHH Eclipse Polymers (vina) và Công ty TNHH DS vinaBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 03 Công ty: Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina, Công ty TNHH Eclipse Polymers (vina) và Công ty TNHH DS vina/HinhCMS/2023-09/CapPhepMoiTruong_Key_27092023155041.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 03 Công ty: Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina - KCN Mỹ Phước 2, Công ty TNHH Eclipse Polymers (vina) - KCN VSIP và Công ty TNHH DS Vina - KCN KSB
9/27/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 03 Công ty: Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam, Công ty TNHH Home Decor Cai Xing và Công ty TNHH YungCheng Plate Making (Vietnam)Kết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường 03 Công ty: Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam, Công ty TNHH Home Decor Cai Xing và Công ty TNHH YungCheng Plate Making (Vietnam)/HinhCMS/2023-09/GPMT_Key_26092023110019.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép môi trường cho 03 công ty: Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam - KCN Sóng Thần 3 (Giấy phép số 46/GPMT-BQL ngày 18/9/2023); Công ty TNHH Home Decor Cai Xing - KCN Nam Tân uyên mở rộng (Giấy phép số 47/GPMT-BQL ngày 20/9/2023); Công ty TNHH YungCheng Plate Making (Vietnam) - KCN Việt Nam Singapore II-A (Giấy phép số 48/GPMT-BQL ngày 22/9/2023)
9/26/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai Thông tư số 48/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản côngTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinTriển khai Thông tư số 48/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công/HinhCMS/2023-09/25092023_Key_25092023154013.jpg
(BDIZA) - Ngày 12/7/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
9/25/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH NTPM (Việt Nam)Báo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH NTPM (Việt Nam)/HinhCMS/2023-09/CapPhepMoiTruong_Key_22092023143208.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) - Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A
9/22/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoàiThông báoTinThông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài/HinhCMS/2023-09/19092023_Key_19092023145621.jpg
(BDIZA) - Ngày 18/9/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 10907/BQL-LĐ về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài
9/19/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023/HinhCMS/2023-09/14092023_2_Key_14092023141213.jpg
(BDIZA) - Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành báo cáo số 52/BC-BQL về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023
9/14/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023/HinhCMS/2023-09/14092023_1_Key_14092023100158.jpg
(BDIZA) - Ngày 12/6/2023, Ban Quản lý ban hành báo cáo số 34/BC-BQL về công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023
9/14/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số CCHC năm 2023Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số CCHC năm 2023/HinhCMS/2023-09/14092023_3_Key_14092023142037.jpg
(BDIZA) - Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản báo cáo số 51/BC-BQL về việc báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số CCHC năm 2023
9/14/2023 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Topkey Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Topkey Việt Nam/HinhCMS/2023-09/CapPhepMoiTruong_Key_13092023150622.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Topkey Việt Nam - Khu công nghiệp Quốc tế Protrade
9/13/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình DươngKết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2023-09/14092023_Key_14092023095550.jpg
(BDIZA) - Ngày 07/6/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành báo cáo số 32/BC-BQL về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
9/13/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam - Công ty TNHH Camso Việt Nam - Công ty TNHH Cổ phần Sữa Quốc tế Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam - Công ty TNHH Camso Việt Nam - Công ty TNHH Cổ phần Sữa Quốc tế Việt Nam/HinhCMS/2023-09/GPMT_Key_13092023143424.jpg
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam (KCN Mỹ Phước 2) - Công ty TNHH Camso Việt Nam (KCN Việt Nam Singapore II-A) - Công ty TNHH Cổ phần Sữa Quốc tế Việt Nam (KCN Bàu Bàng Mở rộng)
9/13/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio