Giới thiệu
 
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển Ban Quản lý 
Sơ đồ tổ chức (05/12/2017 10:00:00)
 
Sơ đồ tổ chức 
Cơ cấu tổ chức (23/03/2016 12:00:00)
 
Cơ cấu tổ chức và biên chế:  
 
Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh 
 
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý như sau: 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
PostCategory
  
  
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển cơ quanTóm lượt quá trình hình thành và phát triển cơ quan
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển Ban Quản lý

a. Tóm lượt quá trình hình thành

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, tiền thân là Ban Quản lý KCN Sông Bé được thành lập vào ngày 15/11/1995.

Từ ngày 01/01/1997, Sông Bé được tách ra làm 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước thì Ban Quản lý cũng được đổi tên thành Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, được sử dụng con dấu hình quốc huy và thực hiện chức năng quản lý trực tiếp các KCN trên địa bàn tỉnh, trừ KCN Việt Nam – Singapore và một số chức năng quản lý nhà nước theo ủy quyền quy định tại Điều 27 Quy chế KCN ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ. Ban Quản lý các Khu công nghiệp là cơ quan dự toán cấp I thuộc Trung ương. Từ năm 2001 đến nay, theo Quyết định số 100/TTg ngày 17/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh.

b. Tóm lượt quá trình phát triển

Tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý ngày một đã hoàn thiện. Ban Quản lý đã đào tạo đội ngũ CBCC có trình độ và năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới.

Tổ chức bộ máy: Từ khi thành lập với bộ khung là 3 cán bộ lãnh đạo và 25 biên chế được Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ cho phép). Năm 1996, Ban Quản lý bắt đầu tuyển dụng CBCC vào làm việc và bố trí vào các bộ phận như: Văn phòng, Phòng Quy hoạch và Kinh tế, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Đại diện. Phòng Đại diện tại KCN là mô hình đầu tư của cả nước áp dụng tại Bình Dương và sau đó được nhân rộng và hợp lý hóa bằng văn bản pháp luật của Chính phủ.

Sau khi có Thông tư số 151/TT-TCCP ngày 14/8/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn công tác tổ chức bộ máy và tiền lương của Ban Quản lý KCN cấp tỉnh, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý đã dần hoàn thiện với 5 phòng nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp có thu là: Văn phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch – Đầu tư và Môi trường, Doanh nghiệp, Lao động, Đại diện và Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN.

Từ năm 2003 đến nay, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý có 10 phòng nghiệp vụ: Văn phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Quản lý Lao động, Phòng Đại diện số 1, số 2, số 3, số 4 và đơn vị sự nghiệp Trường Trung cấp nghề KCN Bình Dương. Tổng số lao động hiện nay là 72 người, gồm 54 công chức, 28 viên chức.

12/5/2017 5:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtTóm lượt quá trình hình thành và phát triển cơ quan/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sơ đồ tổ chứcSơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chứcso do to chuc.jpg
12/5/2017 10:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtSơ đồ tổ chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo Ban gồm: 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban​
 

Ông Bùi Minh Trí
Chức vụ: Trưởng ban
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 18/4/1972
Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế
Quê quán: 24/53, Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0274.3820095
Email: tribm@binhduong.gov.vn
Lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý.
Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
và tham gia các Ban chỉ đạo của Tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
_______________

Ông Nguyễn Thành Nhân
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/8/1972
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị chất lượng
Quê quán: Phú Cường, TX. TDM, Bình Dương
Điện thoại: 0274.3829398
Email: nhannt@binhduong.gov.vn
Phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Đại diện số 2
tham gia các Ban chỉ đạo của Tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Theo dõi hoạt động các KCN thuộc địa bàn :
Thành phố Thủ Dầu Một, Thị xã Tân uyên, Bến Cát; Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng
_______________


NTT.jpg
Ông Nguyễn Thành Trung
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/5/1973
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị chất lượng
Quê quán: huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3848826
Email: trungnt.dt@binhduong.gov.vn
Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Lao động, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Đại diện số 1,
thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Theo dõi hoạt động các KCN thuộc địa bàn Thành phố: Dĩ An, Thuận An

--------------------------------------------

2. Cơ cấu tổ chức

- Văn phòng. 

         + Điện thoại: 0274 3827002

         + Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Đầu tư. 

         + Điện thoại: 02743742034

         + Email: dautu.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

         + Điện thoại: 02743848223

         +Email: doanhnghiep.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Môi trường. 

         + Điện thoại: 02743820202

         + Email: moitruong.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng. 

         + Điện thoại: 0274 3820093

         + Email: qhxd.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Lao động. 

         + Điện thoại: 0274 3820092

         + Email: laodong.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Đại diện số 1. 

         + Điện thoại: 0274 3742034

         + Email: daidienso1@binhduong.gov.vn

         + Văn phòng:   - Lô D1, Đường số 8, KCN Việt Hương, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

                                  - Số 33, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh. Bình Dương. 

- Phòng Đại diện số 2. 

         + Điện thoại: 0274 3579099; 02743558407

         + Email: daidienso2@binhduong.gov.vn​

          + Văn phòng: - Đường D2, Lô 4-5, Trung tâm Thương mại KCN Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

                                 - Lầu 1, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên; tỉnh Bình Dương;

                                 - Đường số 4A, KCN Quốc tế Protrade, Xã An Tây, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ có 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó. Các chức vụ này do Trưởng Ban Quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Quản lý được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt
3/23/2016 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtCơ cấu tổ chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Giới Thiệu Vị trí - Chức năng Ban Quản lýGiới Thiệu Vị trí - Chức năng Ban Quản lý
Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

* Vị trí:

 

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương (sau đây gọi là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý khu công nghiệp; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp.


2. Ban Quản lý có tên giao dịch quốc tế là "Binh Duong Industrial Zone Authority", tên viết tắt là "BDIZA"; có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

 

* Chức năng:

Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore) theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và pháp luật có liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

3/23/2016 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtVị trí chức năng
Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Quản lýNhiệm vụ và quyền hạn Ban Quản lý
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý như sau:

 1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:
        a) Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp;
        b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
        c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
        d) Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
        đ) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
  2. Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ:
        a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
        b) Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;
        c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương;
        d) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C hoặc cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan;
        đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;
        e) Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong khu công nghiệp và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong khu công nghiệp;
        g) Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, cho tổ chức có liên quan;
        h) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong khu công nghiệp; xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
        i) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền;
        k) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
        l) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp;
        m) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;
        n) Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: xây dựng và phát triển khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong khu công nghiệp;
        o) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
        p) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp;
        q) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp;
        r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.và theo quy định của Pháp luật

3/23/2016 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtNhiệm vụ và Quyền hạn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ảnh
Video
Audio