Quy Hoạch và Xây Dựng
Thứ 4, Ngày 20/01/2016, 16:00
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp với điều kiện không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch trong các khu công nghiệp Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2016

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngQuầy số 25, 26, tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương; số điện thoại 0650.3831215; website: http://kcn.binhduong.gov.vn/Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore, Quầy 29 tầng 1 tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại 0650.2476903, website: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ (đủ về thành phần hồ sơ và tính pháp lý) cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn bằng văn bản để bổ sung hồ sơ.

+ Bước 2: Đến ngày hẹn tổ chức hoặc cá nhân đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp  (do chủ đầu tư tự soạn thảo)(01 bản chính)

- Giấy phép đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư. (01 bản sao y của doanh nghiệp)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (01 bản sao công chứng)

- Bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mỗi bộ bao gồm: (01 bộ sao y của doanh nghiệp)

·       Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

·       Thuyết minh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

·       Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp xin điều chỉnh, mỗi bộ bao gồm: (03 bộ bản chính)

·       Thuyết minh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp xin điều chỉnh.

·       Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp xin điều chỉnh.

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện điều chỉnh quy hoạch thi tiết khu công nghiệp. (01 bản sao y của doanh nghiệp)

- Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế. (01 bản sao công chứng)

- Bản sao được chứng thực chứng chỉ hành nghề quy hoạch đô thị. (01 bản sao công chứng)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục:

-        Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

-        Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

g) Kết quả thực hiện thủ tục: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp.

h) Lệ phí: Không. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt  và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Quy chuẩn xây dựng Viêt Nam số 01:2008/BXD, được ban hành kèm theo quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

- Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.​

Lượt người xem:  Views:   4691
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Quy Hoạch và Xây Dựng