Tin Tức
Thứ 6, Ngày 22/01/2021, 10:00
Hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2021
(BDIZA) - Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020; Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020, Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thực hiện theo nội dung hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công văn số ​257/BQL-ĐT ngày 22/01/2021 của Ban Quản lý:  Tải về 257 - BQLDT - 22012021 - Trien khai Luat Dau tu 2020_1_signed.pdf

Công văn số 8909/BKHĐT-PC:  Tải về cv_8909_BKHDT.signed.pdf

Công văn số 324/BKHĐT-PC  Tải về cv_324_BKHDT.signed.pdf

Biểu mẫu:   Tải về bieu mau thuc hien thu tuc dau tu năm 2021.doc

Dương Thanh Phúc - Phòng Quản lý Đầu tư​


Lượt người xem:  Views:   3809
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức